Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
45-CT/TW 20/06/2020 Chỉ thị của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 198
Tải về 0
02/CT-UBND 28/05/2020 Chỉ thị về việc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 117
Tải về 0
01/CT-UBND 21/01/2020 Chỉ thị về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Lượt xem: 112
Tải về 0
36/CT-TTg 30/12/2016 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 120
Tải về 0
6235/UBND-TH 23/12/2016 Văn bản về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Lượt xem: 156
Tải về 0
10/CT-UBND 24/10/2016 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2016-2017
Lượt xem: 490
Tải về 0
08/CT-UBND 08/07/2016 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn
Lượt xem: 96
Tải về 0
14/CT-TTG 10/05/2016 Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí
Lượt xem: 134
Tải về 0
19-CT/HU 01/08/2013 Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Lượt xem: 114
Tải về 0
22-CT/TU 05/07/2012 Chỉ thị về thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 173
Tải về 0
12