Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2604/SYT-NVY 05/12/2021 V/v hướng dẫn thời gian cách ly đối với các trường hợp F2, quản lý các trường hợp F0 sau khi ra viện Tải về
15/HD-UBBC 02/03/2021 Hồ sơ ứng cử, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
113/HD-BCĐ 07/10/2020 Vv hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020 Tải về
16-HD/HĐ 27/11/2019 Hướng dẫn về việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2019 Tải về
04/HD-VPTT 16/01/2017 Hướng dẫn Đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2017 Tải về
13/HD-BCĐ 05/10/2016 Về việc Hướng dẫn bình xét và công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016 Tải về
10/HD-BCĐ 13/09/2016 Về việc hướng dẫn bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2016 Tải về
21/HD-VPTT 22/02/2016 Hướng dẫn của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện Mường Khương về việc hướng dẫn Đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2016 Tải về
24/HD-SNV 14/05/2014 Thực hiện Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai Tải về