Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1169/SGTVTXD-QLVT 14/04/2023 V/v hướng dẫn nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và nhận kết quả tại nhà
Lượt xem: 207
Tải về 4
2604/SYT-NVY 05/12/2021 V/v hướng dẫn thời gian cách ly đối với các trường hợp F2, quản lý các trường hợp F0 sau khi ra viện
Lượt xem: 233
Tải về 0
15/HD-UBBC 02/03/2021 Hồ sơ ứng cử, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 135
Tải về 0
113/HD-BCĐ 07/10/2020 Vv hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020
Lượt xem: 232
Tải về 1
16-HD/HĐ 27/11/2019 Hướng dẫn về việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2019
Lượt xem: 142
Tải về 1
04/HD-VPTT 16/01/2017 Hướng dẫn Đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2017
Lượt xem: 143
Tải về 0
13/HD-BCĐ 05/10/2016 Về việc Hướng dẫn bình xét và công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016
Lượt xem: 176
Tải về 0
10/HD-BCĐ 13/09/2016 Về việc hướng dẫn bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2016
Lượt xem: 186
Tải về 0
21/HD-VPTT 22/02/2016 Hướng dẫn của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện Mường Khương về việc hướng dẫn Đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2016
Lượt xem: 182
Tải về 0
24/HD-SNV 14/05/2014 Thực hiện Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 106
Tải về 0