Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TB-HĐND 13/01/2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện năm 2021
Lượt xem: 197
Tải về 0
256/TB-UBND 31/12/2019 THÔNG BÁO Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện năm 2020
Lượt xem: 109
Tải về 0
12/TB-HĐND 27/12/2016 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND huyện, tại trụ sở tiếp công dân huyện năm 2017
Lượt xem: 93
Tải về 0
154/TB-UBND 27/12/2016 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện năm 2017
Lượt xem: 81
Tải về 0
38/TB-VPHĐND-UBND 05/08/2016 Thông báo chuyển địa điểm làm việc của ban tiếp công dân UBND huyện Mường Khương
Lượt xem: 142
Tải về 0
06/TB-HĐND 03/08/2016 Thông báo về lịch tiếp công dân của Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, tại trụ sở tiếp công dân huyện (từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016)
Lượt xem: 83
Tải về 0
02/TB-UBND 12/01/2016 Thông báo về lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2016
Lượt xem: 86
Tải về 0
03/TB-UBND 12/01/2016 Thông báo về lịch tiếp dân của Ban Tiếp công dân và các phòng, ban huyện năm 2016
Lượt xem: 86
Tải về 0
4310a/QĐ-UBND 25/11/2015 Quyết định về việc kiện toàn Ban tiếp công dân
Lượt xem: 97
Tải về 0
01/TB-TTCD 13/02/2012 Thông báo của tổ tiếp công dân về lịch tiếp công dân năm 2012
Lượt xem: 127
Tải về 0
12