Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TB-HĐND 13/01/2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện năm 2021 Tải về
256/TB-UBND 31/12/2019 THÔNG BÁO Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện năm 2020 Tải về
12/TB-HĐND 27/12/2016 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND huyện, tại trụ sở tiếp công dân huyện năm 2017 Tải về
154/TB-UBND 27/12/2016 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện năm 2017 Tải về
38/TB-VPHĐND-UBND 05/08/2016 Thông báo chuyển địa điểm làm việc của ban tiếp công dân UBND huyện Mường Khương Tải về
06/TB-HĐND 03/08/2016 Thông báo về lịch tiếp công dân của Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, tại trụ sở tiếp công dân huyện (từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016) Tải về
02/TB-UBND 12/01/2016 Thông báo về lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2016 Tải về
03/TB-UBND 12/01/2016 Thông báo về lịch tiếp dân của Ban Tiếp công dân và các phòng, ban huyện năm 2016 Tải về
4310a/QĐ-UBND 25/11/2015 Quyết định về việc kiện toàn Ban tiếp công dân Tải về
01/TB-TTCD 13/02/2012 Thông báo của tổ tiếp công dân về lịch tiếp công dân năm 2012 Tải về
12