Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
49/BCĐ-UBBC 22/04/2021 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba)
Lượt xem: 269
Tải về 0
46/BC-UBBC 15/04/2021 Báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mường Khương (Từ ngày 09/04 đến ngày 15/04/2021)
Lượt xem: 260
Tải về 0
45/BC-UBBC 13/04/2021 Báo cáo Số lượng cử tri, các tổ chức bầu cử
Lượt xem: 271
Tải về 0
44/CV-UBBC 09/04/2021 V/v hướng dẫn một số nội dung công việc trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày bầu cử 23/5/2021)
Lượt xem: 246
Tải về 1
42/BC-UBBC 09/04/2021 Báo cáo Tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mường Khương (Từ ngày 02/04 đến ngày 08/04/2021)
Lượt xem: 306
Tải về 0
41/BC-UBBC 08/04/2021 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 250
Tải về 0
38/QĐ-UBBC 06/04/2021 Quyết định về việc ủy quyền sử dụng con dấu và tài khoản giao dịch trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỹ 2021 - 2026
Lượt xem: 194
Tải về 0
34/CV-UBBC 02/04/2021 Về việc xác định, lập và niêm yết danh sách cử tri
Lượt xem: 199
Tải về 0
53/HĐPH 02/04/2021 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phát động
Lượt xem: 204
Tải về 0
33/BC-UBBC 01/04/2021 Báo cáo Tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mường Khương (Từ ngày 20/03 đến ngày 01/04/2021)
Lượt xem: 227
Tải về 1
12345