Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
290/TB-BBT 29/11/2021 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập và Tổ giúp việc Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương
Lượt xem: 222
Tải về 0
552/QĐ-UBND 16/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập và Tổ giúp việc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tửhuyện Mường Khương
Lượt xem: 254
Tải về 0
484/QĐ-UBND 27/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Biên tập và Tổ giúp việc Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương
Lượt xem: 156
Tải về 2
6072/QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động của Ban biên tập quản lý Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương
Lượt xem: 171
Tải về 0
6071/QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương
Lượt xem: 171
Tải về 0
3501/QĐ-UBND 02/08/2016 Quyết định Thành lập Ban biên tập quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương
Lượt xem: 156
Tải về 0
3502/QĐ-UBND 02/08/2016 Quyết định Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban biên tập quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương
Lượt xem: 126
Tải về 0
22/2016/QĐ-UBND 26/04/2016 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 134
Tải về 0