Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
290/TB-BBT 29/11/2021 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập và Tổ giúp việc Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương Tải về
552/QĐ-UBND 16/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập và Tổ giúp việc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tửhuyện Mường Khương Tải về
484/QĐ-UBND 27/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Biên tập và Tổ giúp việc Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương Tải về
6071/QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương Tải về
6072/QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động của Ban biên tập quản lý Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương Tải về
3501/QĐ-UBND 02/08/2016 Quyết định Thành lập Ban biên tập quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương Tải về
3502/QĐ-UBND 02/08/2016 Quyết định Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban biên tập quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương Tải về
22/2016/QĐ-UBND 26/04/2016 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai Tải về