Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
98/KH-STTTT 28/10/2022 Kế hoạch truyền thông về Chương trình hành động số 19/CTr-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Tải về
13/KH-STTTT 10/02/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 Tải về
104/STTTT-BCVTCNTT 29/01/2022 V/v tổ chức truyền thông và hướng dẫn khai báo thông tin sức khỏe trên phần mềm quản lý, theo dõi, điều trị F0 Covid-19 tại nhà Tải về
48/BC-UBBC 20/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Tải về
28/TB-UBBC 23/03/2021 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tô công tác giúp việc Uỷ ban bầu cử huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2021 2026 Tải về
01-TB/TBBC 17/03/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 huyện Mường Khương Tải về
854/STTTT-BCVTCNTT 17/09/2020 V/v nguy cơ mất an toàn thông tin trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lào Cai. Tải về
852/STTTT-BCVTCNTT 17/09/2020 V/v cảnh báo lỗ hổng nguy hiểm trên máy chủ Domain Controlle Tải về
167/KH-UBND 23/07/2020 Kế hoạch Phát triển công nghệ thông tin và dự toán kinh phí phát triển công nghệ thông tin năm 2021 Tải về
165/KH-UBND 18/07/2020 Kế hoạch Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về
12345