Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
48/BC-UBBC 20/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Tải về
28/TB-UBBC 23/03/2021 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tô công tác giúp việc Uỷ ban bầu cử huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2021 2026 Tải về
01-TB/TBBC 17/03/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 huyện Mường Khương Tải về
854/STTTT-BCVTCNTT 17/09/2020 V/v nguy cơ mất an toàn thông tin trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lào Cai. Tải về
852/STTTT-BCVTCNTT 17/09/2020 V/v cảnh báo lỗ hổng nguy hiểm trên máy chủ Domain Controlle Tải về
167/KH-UBND 23/07/2020 Kế hoạch Phát triển công nghệ thông tin và dự toán kinh phí phát triển công nghệ thông tin năm 2021 Tải về
165/KH-UBND 18/07/2020 Kế hoạch Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về
03/NQ-HĐND 17/03/2020 Nghị quyết Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tả Thàng, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
22/TB-KBMK 11/03/2020 V/v triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Tải về
123/BC-UBND 03/03/2020 Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh năm 2019 Tải về
1234