Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3694/UBND-VX 14/12/2022 V/v xây dựng chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số trên Đài truyền thanh thanh cơ sở và Cổng thông tin điện tử của huyện Mường Khương
Lượt xem: 83
Tải về 0
98/KH-STTTT 28/10/2022 Kế hoạch truyền thông về Chương trình hành động số 19/CTr-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 82
Tải về 0
13/KH-STTTT 10/02/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 195
Tải về 1
104/STTTT-BCVTCNTT 29/01/2022 V/v tổ chức truyền thông và hướng dẫn khai báo thông tin sức khỏe trên phần mềm quản lý, theo dõi, điều trị F0 Covid-19 tại nhà
Lượt xem: 195
Tải về 0
48/BC-UBBC 20/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Lượt xem: 253
Tải về 0
28/TB-UBBC 23/03/2021 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tô công tác giúp việc Uỷ ban bầu cử huyện Mường Khương, nhiệm kỳ 2021 2026
Lượt xem: 172
Tải về 0
01-TB/TBBC 17/03/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 huyện Mường Khương
Lượt xem: 131
Tải về 0
854/STTTT-BCVTCNTT 17/09/2020 V/v nguy cơ mất an toàn thông tin trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 105
Tải về 0
852/STTTT-BCVTCNTT 17/09/2020 V/v cảnh báo lỗ hổng nguy hiểm trên máy chủ Domain Controlle
Lượt xem: 98
Tải về 0
167/KH-UBND 23/07/2020 Kế hoạch Phát triển công nghệ thông tin và dự toán kinh phí phát triển công nghệ thông tin năm 2021
Lượt xem: 62
Tải về 0
12345