Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/TTPTQĐ-ĐG 05/05/2022 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Tải về
16/TTPTQĐ-TB 19/11/2021 Về việc đính chính Thông báo số15/TB-TTPTQĐ ngày 18/11/2021 Tải về
Số: 15/TB-TTPTQĐ 18/11/2021 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất tại thị trấn Mường Khương Tải về
35/2020/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Tải về
02/TB-TTTTQĐ 17/09/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Tải về
733/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 39 thửa đất trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2020 Tải về
2210/STNMT-KH 07/09/2020 V/v đề nghị phối hợp đăng tải Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án “ Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”vay vốn Ngân hàng Thế giới thực hiện tại tỉnh Lào Cai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở cơ quan. Tải về
121/TB-UBND 06/07/2020 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình khu trung tâm hành chính, văn hóa xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Tải về
118/TB-UBND 02/07/2020 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án: San gạt mặt bằng, hệ thống thoát nước Bệnhviện đa khoa huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Tải về
117/TB-UBND 01/07/2020 Thông báo về việc yêu cầu dừng mọi hoạt động khai thác khoáng sản do chưa chấp hành các thủ tục pháp lý về đất đai theo quy định Tải về
123