Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09 /TB-UBND 17/02/2022 THÔNG BÁO Danh sách các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Lượt xem: 237
Tải về 1
199/QĐ-UBND 28/02/2020 Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Mường Khương ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2019
Lượt xem: 109
Tải về 0
41/KH-UBND 21/02/2020 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Mường Khương
Lượt xem: 179
Tải về 0
15/KH-UBND 23/01/2020 Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 (23/01)
Lượt xem: 134
Tải về 0
41/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Lượt xem: 113
Tải về 0
1026/UBND-TP 10/05/2019 V/v triển khai cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019
Lượt xem: 132
Tải về 0
03/KH-HĐPH 26/01/2017 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Mường Khương năm 2017
Lượt xem: 150
Tải về 0
47/2016/QĐ-UBND 15/08/2016 Quyết định về một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 97
Tải về 0
48/2016/QĐ-UBND 15/08/2016 Quyết định về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 113
Tải về 0
49/2016/QĐ-UBND 15/08/2016 Quyết định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình và công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của UBND trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 200
Tải về 0
12