Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
539/BC-UBND 11/07/2022 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý II năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Khương Tải về
176/TB-CCKTV 13/05/2022 V/v triển khai sử dụng hoá đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC Tải về
1118/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 huyện Mường Khương Tải về
960/BC-UBND 26/10/2021 BÁO CÁOCông khai tình hình thực hiện dự toánngân sách Nhà nướcQuý III năm 2021trên địa bàn huyện Mường Khương Tải về
250/KH-UBND 14/09/2021 KẾ HOẠCH Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 Tải về
486/QĐ-UBND 27/08/2021 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nưóc năm 2020 huyện Mương Khưong Tải về
617/QĐ-UBND 07/08/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 huyện Mường Khương Tải về
178/KH-UBND 05/08/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 Tải về
145/BC-UBND 09/03/2020 Báo cáo Việc thực hiện Nghị quyết 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 Tải về
151/BC-UBND 09/03/2020 Báo cáo Kết quả rà soát các khoản thu ngân sách nhà nước năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
123