Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 THÔNG TƯ Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Lượt xem: 274
Tải về 2
3221/UBND-VX 07/11/2022 V/v phối hợp tuyển lao động đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan theo hợp đồng của Công ty Cổ phần Nhân lực Toàn Đài (MANPOWERTD.,JSC)
Lượt xem: 163
Tải về 1
832/UBND-VX 17/04/2022 V/v thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa năm 2022
Lượt xem: 411
Tải về 2
657/SLĐTBXH-LĐTL 14/04/2022 V/v tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1 năm 2022
Lượt xem: 204
Tải về 3
3049/UBND-VX 15/12/2021 V/v phối hợp tuyển lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp theo hợp đồng
Lượt xem: 211
Tải về 0
3007/UBND-VX 10/12/2021 V/v phối hợp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Lượt xem: 230
Tải về 0
2806/UBND-VX 22/11/2021 V/v phối hợp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Lượt xem: 241
Tải về 0
20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định Chính phủ ngày 15/3/2021 về quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
Lượt xem: 259
Tải về 0
1259/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Lượt xem: 199
Tải về 0
180/KH-UBND 11/08/2020 Kế hoạch tập huấn, truyền thông công tác xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm
Lượt xem: 149
Tải về 0
1234