Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/QĐ-UBND 12/01/2021 Quyết định Kiện toàn Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn Tải về
218/KH-UBND 08/10/2020 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn huyện Mường Khương năm học 2020- 2021 Tải về
117/KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 -2021” trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2020 Tải về
116 /KH-UBND 04/05/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025" trên địa bàn huyện Mường Khương Tải về
13/TB-HĐXTDH 05/02/2020 Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu " Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2019 Tải về
08/KH-UBND 16/01/2020 Kế hoạch tăng cường huy động nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Mường Khương , giai đoạn 2020-2025 Tải về
961/UBND-VP 06/05/2019 V/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Tải về
54/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch thực hiện Đề án số 06 "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016 - 2020" Tải về
248/HĐXTNGND, NGƯT 27/02/2017 Về việc công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự nhà giáo lần thứ 14 - năm 2017 Tải về
72/2016/QĐ-UBND 24/08/2016 Quyết định ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
12