Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
105/SY-VP 08/06/2022 Về việc phối hợp thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học Năm học 2022 - 2023 Tải về
165/KH-UBND 01/06/2022 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 Tải về
92/TB-UBND 01/06/2022 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 Tải về
41/TB-UBND 08/03/2022 THÔNG BÁO Phân công, điều động giáo viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Mường Khương năm 2021; điều động, luân chuyển giáo viên các trường học trên địa bàn huyện đợt 2 năm học 2021 - 2022 Tải về
31/TB-UBND 24/02/2022 Thông báo về việc tiếp tục hợp đồng giáo viên Tiểu học, THCS đợt 2 năm học 2021-2022 Tải về
24/QĐ-UBND 12/01/2021 Quyết định Kiện toàn Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn Tải về
218/KH-UBND 08/10/2020 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn huyện Mường Khương năm học 2020- 2021 Tải về
117/KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 -2021” trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2020 Tải về
116 /KH-UBND 04/05/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025" trên địa bàn huyện Mường Khương Tải về
13/TB-HĐXTDH 05/02/2020 Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu " Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2019 Tải về
12