Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01-KH/TBTTTT
Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày hiệu lực 09/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Bầu cử HĐND các cấp
Người ký duyệt Hoàng Trường Minh
Tài liệu đính kèm 01 KH_01_KH_TBTTTT_ngay_09_thang_02_nam_2021_202102220815318280.pdf