V/v rà soát, tổng hợp các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 163/UBND-NV
Ngày ban hành 26/01/2021
Ngày hiệu lực 26/01/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát, tổng hợp các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Bầu cử HĐND các cấp
Người ký duyệt Lê Ngọc Dương
Tài liệu đính kèm 163 VB_RA_SOAT_CAC_DIEU_KIEN_signe20210126033959893_Signed.pdf