Báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mường Khương (Từ ngày 19/3 đến ngày 25/3/2021)
Số ký hiệu văn bản 31/BC-UBBC
Ngày ban hành 25/03/2021
Ngày hiệu lực 25/03/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mường Khương (Từ ngày 19/3 đến ngày 25/3/2021)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Bầu cử HĐND các cấp
Người ký duyệt Lê Ngọc Dương
Tài liệu đính kèm 31 BC_31_BC_UBBC_ngay_25_thang_3_nam_2021_2021.pdf