Quyết định về việc ủy quyền sử dụng con dấu và tài khoản giao dịch trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỹ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 38/QĐ-UBBC
Ngày ban hành 06/04/2021
Ngày hiệu lực 06/04/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ủy quyền sử dụng con dấu và tài khoản giao dịch trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỹ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bầu cử HĐND các cấp
Người ký duyệt Lê Ngọc Dương
Tài liệu đính kèm QD 38 20210406104907377370.pdf