QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ
Số ký hiệu văn bản 1396/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1396QĐ2022.pdf