Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mường Khương kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại xã Lùng Khấu Nhin
Vừa qua, Đoàn kiểm tra Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Khương đã tiến hành kiểm tra hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay chính sách xã hội trên địa bàn xã Lùng Khấu Nhin.

     anh tin bai

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mường Khương kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại xã Lùng Khấu Nhin

    Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp việc sử dụng nguồn vốn vay từ các chương trình cho vay như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, cho vay trồng chè, chăn nuôi đại gia súc tại 13 hộ của 2 thôn Nậm Đó, Na Vang ... Qua kiểm tra cơ bản các đối tượng được vay vốn đều được vay theo đúng quy định, sử dụng đúng mục đích. Đến nay, toàn xã Lùng Khấu Nhin có 452 hộ được vay vốn theo các chương trình cho vay với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng. Hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm được tổ chức tốt. Công tác đôn đốc thu hồi nợ gốc và nợ lãi đến hạn được Ngân hàng chính sách xã hội và UBND xã đặc biệt quan tâm, thường xuyên, nhắc nhở các hội đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm, vay vốn phải thường xuyên theo dõi, vận động, tuyên truyền để các tổ viên phải có ý thức trả nợ đúng hạn theo quy định. 

anh tin bai
anh tin bai

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp việc sử dụng nguồn vốn vay từ các chương trình cho vay như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, cho vay trồng chè, chăn nuôi đại gia súc tại 13 hộ của 2 thôn Nậm Đó, Na Vang

    Nhờ thực hiện hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn vay, các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp thu hút, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn xã. Đặc biệt chương trình cho vay giảm nghèo đã phát huy được nguồn vốn giúp người dân thoát nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Kim Huệ - Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện (4)
1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập