Giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Dìn Chin
Vừa qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Khương đã hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân hỗ trợ đất ở cho những khách hàng đầu tiên là hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại xã Dìn Chin được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 (Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ).
    
Để thực hiện Nghị định số 28 của Chính Phủ và các quy định liên quan, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Khương đã chủ động than mưu cho UBND huyện, Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng vay vốn. Đồng thời phối hợp các ban ngành, cấp ủy chính quyền cấp xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ sâu rộng kịp thời đến với nhân dân.
Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Khương tiếp tục phối hợp các ban ngành liên quan.. Cấp ủy, chính quyền các xã tập trung tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị định 28 trên địa bàn, góp phần cùng huyện giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Giải ngân hỗ trợ đất ở cho những khách hàng đầu tiên là hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại xã Dìn Chin được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030

Kim Huệ - Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện (1)
1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,278
  • Trong tuần: 13,244
  • Tất cả: 2,852,351
Đăng nhập