Mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối với hệ thống hoạt động 24/7 phục vụ Chính phủ số
Mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối với các mạng viễn thông khác và các hệ thống thông tin để phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đó chính là nội dung quy định tại Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2023.
anh tin bai

Lào Cai đẩy mạnh ứng dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng là mạng kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, được tổ chức, quản lý thống nhất, bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật thông tin để trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Những quy định về nguyên tắc, tổ chức, quản lý Mạng truyền số liệu chuyên dùng

Theo Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg, Mạng truyền số liệu chuyên dùng được thiết lập và duy trì hoạt động bảo đảm 04 nguyên tắc: Thống nhất trong tổ chức, quản lý, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin; Bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật thông tin; Kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng; Mạng truyền số liệu chuyên dùng được giám sát, kiểm soát tập trung.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng được tổ chức, quản lý như sau: Mạng trục do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp quản lý gồm: Ba trung tâm miền, ba mạng đô thị và cổng kết nối tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh; ba trung tâm dự phòng; trung tâm tỉnh và cổng kết nối tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mạng truy nhập cấp I do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp quản lý, vận hành qua các nền tảng, hệ thống quản lý tập trung tại trung tâm điều hành mạng để cung cấp dịch vụ cho các cơ quan quy định tại khoản 1, Điều 2 Quyết định này. Mạng truy nhập cấp II do đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của bộ, ngành, địa phương trực tiếp quản lý, vận hành hoặc thuê doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này.

Trung tâm điều hành mạng tại Hà Nội và ba trung tâm vận hành, khai thác mạng tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp quản lý, vận hành.

Dịch vụ cung cấp trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng

Cùng với việc quy định về nguyên tắc, tổ chức, quản lý, vận hành Mạng truyền số liệu chuyên dùng. Thủ Tướng Chính phủ cũng quy định cụ thể đối với các dịch vụ, ứng dụng cung cấp trên hệ thống mạng này, bao gồm: Dịch vụ mạng riêng ảo; hội nghị truyền hình; truy nhập Internet chuyên dùng cung cấp cho các Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan Đảng ở Trung ương và các dịch vụ khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng, bao gồm: Ứng dụng phục vụ các cơ quan Đảng; Ứng dụng phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Ứng dụng phục vụ Quốc hội; Ứng dụng phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Các ứng dụng khác phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Song song với đó, việc bảo đảm an toàn thông tin cho Mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống thông tin kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng được quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và quy định của pháp luật liên quan. Trung tâm dữ liệu, hệ thống thông tin, cổng kết nối phải kiểm tra bảo đảm an toàn thông tin và khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có) trước khi kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng; kiểm tra định kỳ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng với đó, Mạng truyền số liệu chuyên dùng được giám sát an toàn thông tin và kiểm soát truy nhập tập trung tới thiết bị đầu cuối của mạng truy nhập thông qua sử dụng các nền tảng, hệ thống quản lý tập trung. Hệ thống thông tin, mạng nội bộ của cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ phải chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin máy tính, máy chủ và các thiết bị công nghệ thông tin khác tham gia kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng với trung tâm điều hành mạng.

Dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng phải đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng phục vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng phải bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong 01 ngày và 07 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ Lễ, Tết. Mạng truyền số liệu chuyên dùng phải được kiểm tra, rà soát, đánh giá thường xuyên, được nâng cấp để bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Liêm Nguyễn St
1 2 3 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 3,101
  • Trong tuần: 14,307
  • Tất cả: 3,009,647
Đăng nhập