Mường Khương đẩy mạnh chuyển đổi số
    Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về con người, điều kiện hạ tầng số, kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi số... tuy nhiên, với quyết tâm cao, thời gian qua huyện Mường Khương đã và đang nỗ lực thực hiện CĐS, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền và mang lại cuộc sống tiện ích, tốt đẹp hơn cho người dân.
anh tin bai

Mường Khương đẩy mạnh phòng họp không giấy tờ

    Hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật nền hành chính công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính được huyện Mường Khương tập trung chỉ đạo thực hiện, bởi đây là bước đệm để xây dựng chính phủ điện tử tiến tới xây dựng chính quyền số. Do đó, 9 tháng đầu năm 2023, Thường trực Huyện uỷ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình  ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và khối Đảng, MTTQ. Qua đó công tác chuyển đổi số đã đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cổng thông tin điện tử của huyện được khai thác triệt để, hoạt động thường xuyên, hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ. Hoạt động của các cơ quan nhà nước như sử dụng hòm thư điện tử để trao đổi công việc, cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng. Dịch vụ hành chính công được thực hiện trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của huyện không ngừng tăng lên. Việc Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan cấp huyện được đẩy mạnh. Đến nay đã sử dụng có hiệu quả phòng họp không giấy và phần mềm quản lý điều hành công việc của Huyện ủy, UBND huyện. Hệ thống quản lý văn bản Ioffice, tỷ lệ hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng là 9.222/9.704 đạt 95%. Cấp xã là 6.720/6.930 đạt 97%.

anh tin bai

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử VNeID mức độ 2

    Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 100%. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở từng bước được tiêu chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Chính quyền cơ sở là nơi trực tiếp triển khai, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa Nhà nước với Nhân dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của bộ máy chính quyền cơ sở, huyện luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động chính quyền cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Cùng với đó Chương trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới thông minh  cũng được Huyện Mường Khương quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Huyện tiếp tục phát triển hạ tầng và kết nối mạng Internet đến cấp xã, thôn, bản. Hạ tầng mạng di động 4G, hạ tầng kết nối Internet, nâng cao chất lượng và năng lực tiếp cận dịch vụ viễn thông của người dân; hạ tầng công nghệ để phát triển hệ thống thông tin điện tử trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và thương mại điện tử. Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ số và kỹ năng an toàn, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo dục số, sử dụng các mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên Internet. Ứng dụng phần mềm quản lý trực tuyến trong công tác quản lý, giám sát và đánh giá, phân hạng, sản phẩm OCOP, đưa các sản phẩm OCOP, chủ lực và tiềm năng của huyện lên sàn thương mại điện tử.

anh tin bai

Cán bộ công chức nâng cao trình độ chuyên môn trong chuyển đổi số

    Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện kinh tế - xã hội, cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, hạ tầng phục vụ cho Chuyển đối số.  Song, với quyết tâm từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực Chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững, huyện Mường Khương đang từng bước đưa Chuyển đổi số vào trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng số rộng khắp, hiện đại, phổ cập điện thoại thông minh tới người dân, giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển... góp phần mang lại cuộc sống tiện ích, hiện đại cho người dân./.

 

 

Phương Sửu
1 2 3 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập