Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện về Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường lớp theo Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai

Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện về Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường lớp theo Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai

 Xem tại đây

Phụ Lục kèm theo:

Phụ lục 1: Xem tại đây

Phụ lục 2: Xem tại đây

Phụ lục 3: Xem tại đây

Phụ lục 4: Xem tại đây

Phụ lục 5: Xem tại đây

Phụ lục 6: Xem tại đây

Phụ lục 7: Xem tại đây

Phụ lục 8: Xem tại đây

Phụ lục 9: Xem tại đây

Phụ lục 10: Xem tại đây

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập