Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương (từ tháng 01/08/2020 đến tháng 30/8/2020)
Lượt xem: 6707

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1Đ/c: Phan Quốc Nghĩa
Chủ tịch UBND huyện

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:
+ Di động: 0913 034 086

Chủ tịch UBND huyện

- Họ và tên: Phan Quốc Nghĩa

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 03/01/1973

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: 106 Cao Xuân Quế, Nam Cường, TP Lào Cai

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Bằng được cấp ngày 18/12/2013 tại trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội.

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/02/2005, ngày chính thức 03/02/2006

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Tình trạng sức khỏe: Tốt
- Số điện thoại liên hệ:
+ Cơ quan:
+ Di động: 0913 034 086


*Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 01/2002-09/2004: Chuyên viên; Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Từ 9/2004-9/2009: Chuyên viên; Phòng thẩm định – giám định đầu tư thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Từ 9/2009 – 12/2010: Chuyên viên; Phó Trưởng phòng; Phó Bí thư Chi bộ 2; Phòng thẩm định-giám định đầu tư thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/2011-04/2011: Chuyên viên; Phòng quản lý đầu tư và XDCB thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 04/2014-6/2015: Chuyên viên; Phó Trưởng phòng; Phòng Quản lý đầu tư và XDCB thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 6/2015-7/2015: Chuyên viên; Phó Trưởng phòng phụ trách phòng; Phòng Quản lý đầu tư và XDCB thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 8/2015-3/2016: Chuyên viên; Trưởng phòng; Phòng Quản lý đầu tư và XDCB thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/2016-3/2016: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 3/2016-8/2018: Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

- Từ 8/2018 – 12/2018: Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

- Từ 5/2016-1/2019: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai.

- Từ ngày 25/01/2019 đến nay: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

2 

Đ/c: Đinh Trọng Khôi

Phó Chủ tịch

UBND huyện

- Số điện thoại liên hệ:
+ Cơ quan: 020.3881.312
+ Di động: 0912.344.228

 Phó Chủ tịch UBND huyện

- Họ và tên: Đinh Trọng Khôi

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 13/01/1968

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố xóm mới 2, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Trình độ học vấn: 12/12       

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/12/1994, ngày chính thức 22/12/1995

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Tình trạng sức khỏe: Tốt
- Số điện thoại liên hệ:
+ Cơ quan: 020.3881.312
+ Di động: 0912.344.228


*Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 5/1987 đến tháng 12/1992: Công nhân lâm trường huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 01/1993 đến tháng 9/2002: Cán bộ kỹ thuật lâm trường huyện Mường Khương và cán bộ kỹ thuật Ban quản lý Dự án 5 triệu Ha rừng huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 10/2002 đến tháng 5/2005: Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý Dự án 5 triệu Ha rừng huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 6/2005 đến tháng 8/2008: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Từ tháng 9/2008 đến tháng 3/2010: Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 4/2010 đến tháng 12/2015: Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 01/2016 đến nay: Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Đến ngày 30/8/2020 thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện chuyển công tác

Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương (từ tháng 01/12/2023 đến nay)

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

 


anh tin bai

Đ/c: Nguyễn Trọng Huân

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trọng Huân

Ngày tháng năm sinh: 26/8/1987

Quê quán: Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Nơi thường trú: SN 098 - Đường Đặng Văn Ngữ - phường Cốc Lếu - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Đơn vị công tác: UBND huyện Mường Khương

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 26/3/2016

Tình trạng sức khỏe: Tốt

              2


emoticon

Đ/c: Hoàng Trường Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện

- Số điện thoại liên hệ:

ĐT: 0888961982

Phó Chủ tịch UBND huyện

- Họ và tên: Hoàng Trường Minh

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1982

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Xóm Chợ 1, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND huyện Mường Khương

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 17/7/2008, ngày chính thức 17/7/2009.

- Số điện thoại liên hệ:
+ Di động: 0979.792.011 - 0888.961.982

*Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 7/2006 đến 16/6/2010: Cán bộ cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Khương (từ 2008 đến 2010 Bí thư chi đoàn Công an huyện Mường Khương)

          - Từ 01/7/2010 đến 01/11/2015 Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Huyện đoàn Mường Khương

          -Từ 01/11/2015 đến 25/9/2017: Ủy viên BCH Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Mường Khương

         - Từ 25/9/2017 đến 29/6/2020:  Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương.

         - Từ 29/6/2020 đến nay: Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Tả Ngài Chồ huyện Mường Khương.

        - Từ ngày 20/10/2020 đến nay Ủy viên BTV Huyện ủy khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND huyện


Đ/c: Tô Việt Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

+Số điện thoại liên hệ:

ĐT: 0912.050.589

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

- Họ và tên khai sinh:  Tô Việt Thành  - Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Tô Việt Thành

- Sinh ngày: 27/06/1977

- Quê quán:Xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

- Nơi ở hiện nay: 024 Cốc Lếu, tổ 17, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai 

- Dân tộc: Kinh

-  Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp, Đại học thương mại

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nghề nghiệp công chức, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND huyện Mường Khương

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 21/01/2009 , Ngày chính thức: 21/01/2010

- Số điện thoại liên hệ: 0912.050.589

 

Tiểu sử tóm tắt:

+ Từ tháng 12/2000 - 9/2004: Cán bộ hợp đồng, Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai.

+ Từ tháng 10/2004 - 12/2010: Chuyên viên các phòng: Lao động tiền công, Văn phòng, Kế hoạch tài chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai.

+ Từ tháng 01/2011 - 05/2013: Phó Trưởng phòng dạy nghề và việc làm - Sở Lao động- Thương binh và xã hội Lào Cai.

+ Từ tháng 6/2013 - 9/2015: Chuyên viên các phòng: Tổng hợp, Kinh tế- xã hội Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

+ Từ 10/2015 - 5/2018: Phó Trưởng phòng Kinh tế- xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

+ Từ tháng 6/2018 - 7/2019: Phó Trưởng phòng tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

+ Từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2020: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Bát Xát.

+ Từ 20/5/2020 – 21/7/2020: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Từ 22/7/2020 đến ngày 17/8/2020: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025;

+ 18/8/2020 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch UBND huyện.Tin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1