Thông báo số 502/TB-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 428

Thông báo số 502/TB-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Xem Thông báo tại đây:Tải về

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Xem Quyết  định của tỉnh tại đây: Tải về

Xem Bản Đồ Quy hoạch đất của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai tại đây: Tải vềTin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1