Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày 28/8/2023 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mường Khương ban hành thông báo số 11/TB-PTQĐ ngày 28/8/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Với nội dung như sau

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Khương thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 54 thửa đất trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Khương.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Xóm Mới, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin về tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản :

- Tài sản là quyền sử dụng đất. - Tổng số thửa đất: 54 thửa. - Tổng diện tích: 9.324,3 m2

. - Vị trí thửa đất: 2.1. Xã Tả Ngài Chồ * Các thửa đất thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng sắp xếp dân cư thôn Hoàng Phì Chải, xã Tả Ngài Chồ: Đoạn từ đường rẽ lên cổng trường mầm non đến hết khu dân cư thôn Hoàng Phì Chải thuộc thôn Hoàng Phì Chải, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương: 2 Tổng số 21 thửa đất; tổng diện tích 4.066,7 m2 ; tổng giá khởi điểm 2.846.690.000 đồng. 2.2. Xã Lùng Vai * Các thửa đất đoạn từ hết đất nhà ông Lương đến đỉnh dốc Km28, thôn Giáp Cư, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương: Tổng số 33 thửa đất: tổng diện tích 5.257,6 m2 ; tổng giá khởi điểm 10.515.200.000 đồng (Có sơ đồ các thửa đất kèm theo)

- Tải sản gắn liền với đất: Không. - Tổng giá khởi điểm: 13.361.890.000 đồng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. - Chấp hành quy hoạch: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kiến trúc xây dựng, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ bản đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Điều 3 và Phục lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. (Có phụ biểu kèm theo)

4. Thành phần hồ sơ gồm:

- Hồ sơ năng lực (Đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký hoạt động hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên...)

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá. 5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ tham gia từ ngày 28/8/2023 đến hết ngày 30/8/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Khi đến nộp yêu cầu tổ chức xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị.

- Điện thoại liên hệ : 0945380828 (Theo giờ hành chính trong ngày).

Chi tiết văn bản xem Tải về

 

Tải về

CTTĐT
1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập