Bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 3
Chiều ngày 7/6, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng đảng Huyện ủy tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 3 năm 2023. Dự Bế giảng có đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
anh tin bai

Quang cảnh buổi Lễ bế giảng

anh tin bai

Tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

    Trong thời gian tham gia học tập, 67 học viên đã được truyền đạt những nội dung của các chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng đảng viên mới hiện hành. Qua đánh giá chất lượng tổ chức lớp học, nhìn chung học viên tham gia học tập đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trung tâm, của lớp học. Đa số học viên tích cực sôi nổi trong trao đổi, thảo luận bài, một số học viên tiếp thu kiến thức nhanh, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

anh tin bai

Trao giấy chứng nhận cho học viên có thành tích xuất sắc

anh tin bai

100% học viên đều đạt yêu cầu

    Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, có 03 học viện đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 4,6 %; 33 học viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 49,2 %; 25 học viên đạt loại khá chiếm tỷ lệ 37,3%; 6 học viên đạt loại trung bình chiếm 8,9%.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng

    Thông qua lớp học nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập