Đảng bộ huyện Mường Khương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ
Lượt xem: 124

Giàng Quốc Hưng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Khương

Thực hiện thông điệp của tỉnh là “Đoàn kết - kỷ cương - thích ứng linh hoạt - phát triển toàn diện”, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt và khát vọng vươn lên, sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương đã giành được nhiều kết quả ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong tổng số 25 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra, có 9 mục tiêu đạt và vượt; 14 mục tiêu đạt trên 70%; 2 mục tiêu đạt dưới 50%.

mk1.png
Mường Khương hôm nay đã đổi thay tích cực.

Với quyết tâm sớm đưa nghị quyết của Đảng bộ huyện vào cuộc sống, trở thành động lực cho các phong trào thi đua trong hệ thống chính trị và mục tiêu đưa Mường Khương ra khỏi huyện nghèo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đã xây dựng chương trình hành động và ban hành 7 nghị quyết, 4 đề án, 1 kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách các xã, lĩnh vực, theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập trung huy động nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện. 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV để triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 35 cuộc làm việc với đảng ủy 16 xã, thị trấn, chi bộ cơ quan, đơn vị để hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Kết quả nổi bật đối với lĩnh vực phát triển kinh tế là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt khá (năm 2021 đạt 7%; năm 2022 đạt 6,8%; ước thực hiện năm 2023 đạt 7,02%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm nghiệp 41,48%; thương mại - du lịch - dịch vụ 36,22%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 22,30%. Nông nghiệp - nông thôn có sự chuyển biến mạnh mẽ. Huyện tiếp tục duy trì và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn gắn với hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, tăng 2.826 ha so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 26,51%, bằng 44,1% so với Nghị quyết Đại hội; ước đến hết năm 2023 đạt 28,7 triệu đồng, bằng 47,8% so với Nghị quyết Đại hội.

mk3.jpg
Vùng chè Mường Khương.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Mường Khương đã vượt qua hàng loạt khó khăn, sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Các sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết 10 đều có sự phát triển, bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tư duy “chuyển từ sản xuất nông nghiệp phục vụ an sinh sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa” đã hình thành rõ nét. Điểm nhấn quan trọng là Mường Khương đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất đối với các cây trồng chủ lực như chuối, dứa, chè, quế và cây trồng tiềm năng như quýt, lúa Séng cù, ớt; phát triển kinh tế đồi rừng, đẩy mạnh xây dựng các trang trại, gia trại và phát triển đàn lợn đen bản địa.

Một nét nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế là huyện tiếp tục mở rộng và phát triển chè tại các xã vùng cao. Đến tháng 6/2023, vùng chè của huyện đạt 4.941 ha (tăng 1.465 ha), vùng dứa 1.567 ha (tăng 792 ha), Séng cù 500 ha (tăng 200 ha), vùng quế 1.884 ha (tăng 405 ha), quýt 815 ha, ớt 200 ha, chuối 319 ha… Các sản phẩm chủ lực, tiềm năng được sản xuất theo hướng VietGAP…

mk4.jpg
Quả ngọt vùng biên.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của người dân và được huyện chỉ đạo triển khai đảm bảo thực chất. Toàn huyện có 5/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được triển khai gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 14 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Với quyết tâm thực hiện phương châm “hướng về cơ sở”, Huyện ủy ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để nâng cấp, cải tạo, làm mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã làm mới 40 công trình/77,7 km đường giao thông nông thôn, 5 công trình đường liên xã dài 51,04 km. 100% xã có đường giao thông được rải nhựa hoặc đổ bê tông đến trung tâm xã; 100% thôn, bản có đường tới trung tâm thôn với khoảng 100% thôn, bản có đường đi lại thuận tiện.

mk5.png
160 hộ dân của 2 xã Thanh Bình và Nậm Chảy đồng thuận hiến đất mở đường.

Công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy trình, việc kiểm tra, giám sát quản lý chất lượng công trình được thực hiện thường xuyên. Công tác tài chính, tín dụng, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục được huyện quan tâm đẩy mạnh. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều tăng (năm 2021 đạt 76,539 tỷ đồng, bằng 85% so với Nghị quyết Đại hội; năm 2022 đạt 81,102 tỷ đồng, bằng 91% so với Nghị quyết Đại hội; ước năm 2023 đạt 67,5 tỷ đồng, bằng 75% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội)…

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, mạng lưới trường, lớp phát triển nhanh ở tất cả các bậc học, ngành học. Cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư trang bị và xây dựng kiên cố đảm bảo các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập. Kết quả phổ cập được duy trì và giữ vững. Đã có 39/59 trường đạt chuẩn quốc gia, bằng 100% so với kế hoạch 2023, bằng 88,6% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Mường Khương rất quan tâm củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở, cơ sở vật chất, trang - thiết bị khám - chữa bệnh được đầu tư hiện đại; toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc. Mường Khương chú trọng xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng; tích cực chỉ đạo đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhìn chung, hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn được củng cố, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở không ngừng được chăm lo, bồi dưỡng toàn diện, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bước vào nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên các lĩnh vực, quan điểm của những người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền huyện là quyết tâm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với tinh thần nói ít, làm nhiều để tạo ra những sản phẩm, thành quả cuối cùng cụ thể vì Nhân dân, vì sự phát triển của huyện. Toàn đảng bộ và Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, giải pháp chiến lược, căn cơ và bền vững nhất là phát huy tối đa nội lực, đặc biệt nguồn lực nhân tố con người để tạo lợi thế, thu hút nguồn lực thúc đẩy sự phát triển.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, then chốt về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

mk6.png
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý nói chung và trong quán triệt, học tập nghị quyết, chuyên đề nói riêng với các hình thức phù hợp.

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết, đề án, kế hoạch đã ban hành trong Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các đề án, nghị quyết trọng tâm, các chỉ tiêu dự báo khó đạt.

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư gắn với thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, việc thực hiện quy chế làm việc và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch trọng điểm...

Với những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khát vọng phát triển, Đảng bộ, các cấp chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng và kỳ vọng hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra, đưa huyện Mường Khương ra khỏi huyện nghèo.

CTTĐT ST (Baolaocai.vn)
 • 0
  21/02/2024

  Hội nông dân tỉnh Lào Cai kiểm tra và nắm tình sản xuất nông nghiệp sau Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện Mường Khương

    Ngày 20/2 Hội nông dân tỉnh Lào Cai kiểm tra và nắm tình hình sản xuất nông nghiệp sau Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện Mường Khương.

  50 lượt xem
 • -1
  20/02/2024

  Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự thị trấn Mường Khương

  Sáng 20/2/2024, Đảng ủy thị trấn Mường Khương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự thị trấn, nhiệm kỳ 2022-2025.

  66 lượt xem
 • -2
  20/02/2024

  Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần sau Tết tại các trường vùng cao

  Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày, nhằm đảm bảo tỷ lệ chuyên cần sau tết tại các trường học vùng cao, ngành Giáo dục huyện Mường Khương đã phối hợp với các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp thu hút học sinh tới lớp. Nhờ vậy, trong những buổi đầu ra lớp, học sinh các cấp học trên địa bàn huyện đi học tương đối đầy đủ, sẵn sàng bắt nhịp với các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã đề ra.

  41 lượt xem
 • -3
  17/02/2024

  Đồng chí Nguyễn Trọng Huân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương kiểm tra tình hình sau Tết nguyên đán Giáp Thìn tại các xã khu vực Cao Sơn

  Ngày 16/2/2024, Đoàn công tác của huyện Mường Khương do đồng chí Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình sau Tết nguyên đán Giáp Thìn tại các xã khu vực Cao Sơn. Cùng đi trong đoàn có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

  233 lượt xem
 • -4
  16/02/2024

  Nắm tình hình sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các xã vùng cao

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Huyện uỷ Mường Khương về kiểm tra tình hình sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại các xã trên địa bàn huyện. Ngày 16/2/2024, 5 Đoàn công tác của Huyện Mường Khương do các đồng chí trong BTV Huyện uỷ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình sau tết tại các xã

  98 lượt xem
 • -5
  15/02/2024

  Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương tổ chức gặp mặt đầu xuân năm 2024

   Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, sáng ngày 15/2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức gặp mặt đầu Xuân. Đến dự có đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Huyện ủy; Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện các Đồn Biên phòng trên địa bàn.

   

  114 lượt xem
 • -6
  15/02/2024

  Huyện ủy Mường Khương gặp mặt đầu xuân năm 2024

   Sáng 15/2/2024, Huyện ủy Mường Khương tổ chức gặp mặt đầu xuân năm 2024 để thông tin tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Thào Thị Lan, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Hoàng trường Minh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, lãnh đạo lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Huyện ủy; Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện các Đồn Biên phòng trên địa bàn.

  141 lượt xem
 • -7
  14/02/2024

  Ghi nhận lễ hội Gầu tào ngày mùng 5 tết

         Dân tộc Mông là một trong những dân tộc có truyền thống văn hóa phong phú với những phong tục, tập quán, tín ngưỡng mang đậm bản sắc tộc người, trong đó Lễ hội Gầu tào là một trong những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông. Năm 2024, lễ hội Gầu Tào được tổ chức tại xã Pha Long với quy mô cấp huyện. Ngày 14.2 (tức ngày mùng 5 tết là ngày thứ hai lễ hội được tổ chức xong vẫn thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trong và ngoài khu vực tham dự.

  114 lượt xem
 • -8
  13/02/2024

  Mường Khương: Tưng bừng khai mạc Lễ hội Gầu Tào Pha Long

      Ngày 13/2/2024 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), ngay từ sáng sớm, dòng người chen chân về Pha Long (Mường Khương) để tham dự Lễ hội Gầu tào - lễ hội lớn nhất và mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông nơi đây.

  168 lượt xem
 • -9
  11/02/2024

  Sôi nổi các hoạt động vui chơi đầu xuân năm mới

      Hòa chung với không khí vui tết đón xuân của nhân dân trong cả nước, ngay trong những ngày đầu năm mới. Ngày 211/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), tại Sân vận động huyện Mường Khương đã diễn ra các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi đoàn kết trong nhân dân.

  76 lượt xem
 • -10
  07/02/2024

  Đồng chí Hoàng Trường Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mường Khương kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại xã Nậm Chảy

          Sáng ngày 7/2/2024 Đồng chí Hoàng Trường Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, cùng lãnh đạo Đồn biên phòng, công an xã Nậm Chảy, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

  131 lượt xem
 • -11
  06/02/2024

  Huyện Mường Khương viếng nghĩa trang liệt sỹ dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

      Trong không khí hân hoan cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Giáp Thìn, sáng ngày 06/2/2024, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương; đồng chí Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ km 2 huyện Mường Khương.

  91 lượt xem
 • -12
  06/02/2024

  Độc đáo Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông Huyện Mường Khương

   Mường Khương huyện vùng cao biên giới, với 23 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc có một bản sắc văn hoá riêng, tạo nên vườn hoa đa sắc màu. Cùng với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, dân tộc Mông có một đời sống tinh thần, tâm linh phong phú và đa dạng, tạo nên truyền thống văn hóa với rất nhiều nét đặc sắc. Tại huyện Mường Khương dân tộc Mông chiếm gần một nửa dân số toàn huyện với hơn 30.700 người, sinh sống dải rác khắp các thôn, bản; luôn cần cù, chịu khó chăm chỉ trong lao động sản xuất, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc. Một trong những Lễ hội được coi là tiêu biểu nhất trong năm, hội tụ các nét văn hoá truyền thống, tín ngưỡng, tập quán tốt đẹp của dân tộc Mông chính là lễ hội Gầu Tào.

  164 lượt xem
 • -13
  06/02/2024

  Cây Nêu- Linh hồn của Lễ hội Gầu Tào

  Trong Lễ hội Gầu Tào cây nêu được coi như là ‘‘linh hồn’’ của Lễ hội, cây nêu dựng lên ở đâu báo hiệu Lễ hội sắp diễn ra ở đó. Mọi người gần xa thông báo cho nhau và mời anh, em bạn bè về dự Lễ Hội. Để chuẩn bị cho Lễ hội Gầu Tào khu vực Pha Long huyện Mường Khương, sau khi chủ tế chọn được ngày đẹp, giờ đẹp. Vừa qua tại xã Pha Long huyện Mường Khương vào giờ thìn, ngày thìn, UBND xã Pha Long huyện Mường Khương đã tiến hành việc dựng cây nêu.

  61 lượt xem
 • -14
  06/02/2024

  Phong phú nguồn hàng hóa phục vụ cho Tết Nguyên đán

  Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, thời điểm này, các cửa hàng, siêu thị và người dân tại các địa phương trên địa bàn huyện Mường Khương đang tất bật chăm sóc rau màu, trái cây, chuẩn bị thực phẩm, hàng hóa đảm bảo để phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân.

  43 lượt xem
 • -15
  06/02/2024

  Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán ​

  Để chủ động phòng chống cháy nổ dịp Tết, công an xã Tả Ngài Chồ đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn PCCC.

  58 lượt xem
 • -16
  06/02/2024

  Tuyên truyền kiến thức kỹ năng về PCCC và Cứu nạn cứu hộ; Bảo đảm trật tự an toàn giao thông ​

       Ngày 5/2, UBND xã Tả Ngài Chồ phối hợp với Công an huyện Mường Khương tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tới dự có lãnh đạo Công an huyện; Lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND xã Tả Ngài Chồ.

  35 lượt xem
 • -17
  05/02/2024

  Đồng chí Tô Việt Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chúc Tết công nhân lao động Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp Mường Khương

         Nhằm khuyến khích, động viên, chúc Tết các công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sáng ngày 5/2/2024. Đồng chí Tô Việt Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chúc Tết công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp Mường Khương

  33 lượt xem
 • -18
  01/02/2024

  Huyện ủy Mường Khương trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên đợt 03/2/2024

   Ngày 01/2/2024, Huyện ủy Mường Khương đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/2/2024 cho đảng viên Lù Tấn Minh sinh hoạt đảng tại Đảng bộ xã Dìn Chin. Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Việt, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương đến dự và trao huy hiệu Đảng cho đảng viên.

  28 lượt xem
 • -19
  01/02/2024

  Đồng chí Tô Việt Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện chúc Tết Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai

      Sáng ngày 1/2, đồng chí Đồng chí Tô Việt Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện, đã đến tặng quà cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Phòng Thương binh và Xã hội huyện.

  21 lượt xem
 • -20
  01/02/2024

  Đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Tả Gia Khâu, Trạm biên phòng Lồ Cô Chin

  Đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Tả Gia Khâu, Trạm biên phòng Lồ Cố Chin. 

  30 lượt xem
 • -21
  01/02/2024

  Đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, thăm tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn các xã khu vực Pha Long

   Ngày 1/2, Đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà của Chủ tịch nước và UBND huyện cho các gia đình chính sách, người có công, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn các xã khu vực Pha Long nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cùng đi trong đoàn còn có lãnh đạo Phòng LĐ, TB và XH, Hội LHPN huyện.


  20 lượt xem
 • -22
  01/02/2024

  Bí thư Huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng tặng quà nghệ nhân ưu tú tại xã Thanh Bình

  Chiều ngày 31/1/2024, Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tới thăm và tặng quà các nghệ nhân ưu tú trên địa bàn xã Thanh Bình.

  26 lượt xem
 • -23
  01/02/2024

  Bí thư Huyện uỷ Giàng Quốc Hưng thăm tặng quà nhà thơ Pờ Sảo Mìn

  Ngày 31/1/2024, Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã trực tiếp tới thăm và tặng quà nhà thơ Pờ Sảo Mìn.

  31 lượt xem
 • -24
  01/02/2024

  Đồng chí Hoàng Trường Minh - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà chúc Tết người có công, thân nhân người có công tại Thị trấn Mường Khương, xã Thanh Bình và Lùng Vai ​

  Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 31/1/2024, đồng chí Hoàng Trường Minh - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thăm, tặng quà và chúc Tết người có công, thân nhân người có công tại Thị trấn Mường Khương, xã Thanh Bình và xã Lùng Vai; đi trong đoàn còn có lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện.

  119 lượt xem
 • -25
  01/02/2024

  Huyện Mường Khương đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương ​

     Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương đã tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương. Đồng chí Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương đã tới dự.

  85 lượt xem
 • -26
  31/01/2024

  Hội thảo thống nhất nhãn hiệu và quy chế, quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể Lạp sườn Mường Khương

    Ngày 31/1, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Mường Khương tổ chức hội thảo “Góp ý thống nhất nhãn hiệu và quy chế, quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể "Lạp sườn Mường Khương". Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó giám đốc sở Khoa học và công nghệ; đồng chí Tô Việt Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện. Đại diện các hộ, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh lạp sườn tại Thị trấn Mường Khương.

  40 lượt xem
 • -27
  31/01/2024

  Lễ công bố văn bằng bảo vệ nhãn hiệu tập thể Bò vàng Mường Khương

    Ngày 31/1/2024, UBND huyện Mường Khương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai tổ chức lễ Lễ công bố văn bằng bảo vệ nhãn hiệu tập thể Bò vàng Mường Khương. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó giám đốc sở Khoa học và công nghệ; đồng chí Tô Việt Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện.

  45 lượt xem
 • -28
  31/01/2024

  Agribank Chi nhánh Lào Cai II trao kinh phí hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã La Pan Tẩn

    Agribank Chi nhánh Lào Cai IIvừa phối hợp với Sở y tế, Cấp ủy, chính quyền xã La Pan Tẩn tổ chức trao nguồn kinh phí cho các hộ gia đình trên địa bàn xã theo chương trình hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát.

  46 lượt xem
 • -29
  31/01/2024

  UBND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 2

   Ngày 31/1, UBND huyện tổ chức họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Thào Thị Lan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

  64 lượt xemTin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 17
 • Hôm nay: 3,091
 • Trong tuần: 14,297
 • Tất cả: 3,009,637