Mường Khương Quan tâm giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 266
Mường Khương là huyện vùng cao, biên giới, dân tộc thiểu số chiếm 88%, nguồn lao động dồi dào, đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng với trên 42.000 người trong độ tuổi lao động (chiếm 63% dân số). Song, do mặt bằng dân trí chưa cao, việc làm của người dân vùng dân tộc thiểu số dễ rơi vào tình trạng bấp bênh, không ổn định. Vì vậy, những năm qua, huyện luôn quan tâm việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân.

anh tin bai

         Đến hết năm 2020, chất lượng nguồn và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ thấp, chỉ đạt 21,2%. Vì vậy, việc khắc phục hoàn cảnh sống khó khăn và hướng tới sự phát triển bền vững khi giải quyết việc làm cho người dân là một trong những chủ trương quan trọng được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra. Mục tiêu cụ thể là: “Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 24%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 69%, tỷ lệ thất nghiệp là 0,5%”.

anh tin bai

Mường Khương tạo nhiều việc làm cho lao động trong nông nghiệp.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền huyện trong những năm qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhiều giải pháp đã được triển khai với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo thực hiện, trên cơ sở đó UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện trong từng năm, giai đoạn cụ thể. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã, lĩnh vực, theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện.

anh tin bai

Lớp đào tạo nghề ngắn hạn được tổ chức tại thôn Thôn Na Vai, xã Bản Sen.

         Gắn với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, công tác đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp trên địa bàn huyện những năm qua luôn được quan tâm thực hiện. Huyện tập trung chỉ đạo tổ chức các lớp đào tạo, dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản...Đặc biệt là các lớp trồng và chế biến chè nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, huyện mở thêm nhiều lớp dạy nghề về xây dựng, kỹ thuật điện dân dụng; liên kết đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, may thêu, dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu, phù hợp với đời sống của người dân. Với thời gian đào tạo ngắn hạn (dưới 3 tháng), việc tham gia học nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp là phù hợp nhất, cho dù không có việc làm mới thì lao động vẫn có việc làm, phát triển kinh tế hộ. Năm 2023, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Mường Khương mở 16 lớp nghề, trong đó có 3 lớp phi nông nghiệp (xây dựng, điện) và 13 lớp nông nghiệp về trồng và chế biến chè, thu hút 560 học viên.

anh tin bai

Khai giảng lớp sơ cấp điện dân dụng tại xã Thanh Bình.

Nhiều giải pháp trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã được triển khai như hằng năm tổ chức ngày hội việc làm hỗ trợ lao động là thanh niên người dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với các thông tin về thị trường lao động, cơ hội việc làm. Huyện chỉ đạo các phòng chức năng và cơ sở giáo dục, dạy nghề phối hợp với các doanh nghiệp thường xuyên tư vấn hướng nghiệp nhằm tăng cường dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho người dân; hỗ trợ người lao động, tìm kiếm chỗ ăn chỗ nghỉ để yên tâm làm việc…Cùng với đó, huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai và các doanh nghiệp được phép tuyển dụng lao động trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm tại các xã, cụm xã, các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện. Đặc biệt, huyện đã xây dựng được quy chế phối hợp với Đảng ủy trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam về đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2023 -2025 nhằm tạo điều kiện cho nhiều người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định.

anh tin bai

Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, thông tin tuyên truyền, phổ biến thị trường lao động năm 2023 tại trường THPT sô 3 Mường Khương

         Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sau nửa đầu nhiệm kỳ, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49,40%, bằng 76% so với nghị quyết Đại hội. Từ năm 2021 đến ước thực hiện hết năm 2023, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 3.540 người, bình quân giải quyết việc làm mỗi năm 1.180 người.

         Bên cạnh đó, huyện Mường Khương đã tích cực triển khai nhiều chương trình, chính sách của Nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm đã tạo thêm nhiều cơ hội cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm, huyện Mường Khương đã có trên 30 người đi làm việc theo hợp đồng tại nhiều nước và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á, đặc biệt là tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Thu nhập bình quân từ 30 đến 50 triệu đồng. Nhiều hộ đồng bào sau khi trở về địa phương đã xây dựng nhà cửa, mở xưởng sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no.  

         Để thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn. Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Hằng năm, chỉ đạo tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu thực tế học nghề, cơ cấu nghề cần học của người lao động; phân loại đối tượng học nghề theo độ tuổi, trình độ nhận thức, để triển khai kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn. Tổ chức tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động; hỗ trợ người lao động tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất.

Cao ChungTin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1