Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
Bộ Nội vụ vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ cho biết, nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức là vị trí việc làm được xác định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, vị trí việc làm là căn cứ để xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức. Trong khi đó, để có cơ sở quyết định và quản lý về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải có đầy đủ thông tin về vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức trên cơ sở tổng hợp của Bộ, ngành, địa phương. Do vậy, việc xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức phải được thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức mới bảo đảm tính chính xác, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng công chức.

Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, số lượng ngạch và cơ cấu ngạch công chức, dự thảo Thông tư quy định 03 nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức phải phù hợp với quy định về: (1) tiêu chuẩn ngạch công chức; (2) quy định về ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; (3) danh mục vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn: Xác định mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm. Theo đó, việc xác định mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm để căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức bao gồm: 1. Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 2. Số lượng, khối lượng công việc của từng ngạch công chức cần thực hiện…

Về việc quyết định cơ cấu ngạch công chức, dự thảo Thông tư quy định, trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập