Chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 11/2020
Từ tháng 11/2020 sẽ có các chính sách quan trọng trong lĩnh vực Y tế - dược; Giáo dục và đào tạo; Cán bộ, công chức, viên chức;… có hiệu lực thi hành, các chính sách cụ thể bao gồm:

1. Học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế được thưởng tới 55 triệu đồng

Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế có hiệu lực từ 01/11/2020.

Theo đó, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;

Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

Khuyến khích: 10 triệu đồng.

Trường hợp người đoạt giải là đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải thì được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân nêu trên. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định mức thưởng cao hơn đối với người đoạt giải thuộc diện đặc biệt như sau:

Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải thì được hưởng 1,5 lần mức thưởng;

Học sinh, sinh viên, học viên vừa là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải thì được hưởng 02 lần mức thưởng.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi quốc tế còn được khen thưởng Huân chương Lao động hoặc Bằng khen cho thành tích xuất sắc của mình.

2. Chi hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được trừ thuế TNDN

Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có hiệu lực từ 06/11/2020.

Theo đó, các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại Thông tư 83/2020/TT-BTC, bao gồm:

Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện được nhận hỗ trợ từ công ty xổ số kiến thiết do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt;

Danh sách người bán lẻ xổ số lưu động thực tế được nhận hỗ trợ và tổng giá trị khoản tài trợ của công ty xổ số kiến thiết do đại diện cơ quan, tổ chức nhận hỗ trợ ký xác nhận: trường hợp chi hỗ trợ thông qua đơn vị có chức năng huy động tài trợ;

Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu hỗ trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu hỗ trợ bằng tiền) từ ngày 01/04/2020.

3. Phải phát hành yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm NĐT trên Hệ thống mạng đấu thầu QG

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có hiệu lực từ 05/11/2020.

Theo đó, các hồ sơ được phát hành trên Hệ thống đồng thời với thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, bao gồm:

Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

Hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP;

Hồ sơ mời thầu dự án PPP không áp dụng sơ tuyển và hồ sơ mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất.

Nhà đầu tư tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống làm cơ sở để lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, hồ sơ dự sơ tuyển dự án PPP, hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ mời thầu dự án PPP áp dụng sơ tuyển được phát hành trực tiếp cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn. Việc sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 25/2020/NĐ-CP.

4. Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước

Thông tư 04/2020/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực có hiệu lực từ 10/11/2020.

Theo đó, việc cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra, đối chiếu thông tin Tờ khai.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Từ chối tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước giải quyết trong thời hạn từ 05 đến 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Trả kết quả

Kết quả được trả cho cho người có tên trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc người khác khi có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản kèm theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu.

5. Phạt nặng nếu cơ sở giáo dục không đủ nước uống, nước sạch cho mục đích sinh hoạt

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Theo đó, tại Điều 6 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định mức phạt đối với vi phạm các quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, theo đó phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không đủ nước uống, nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật;

Không có hoặc có công trình vệ sinh nhưng không bảo đảm yêu cầu vệ sinh trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật;

Không đủ ánh sáng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật;

Không giáo dục cho người học về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm bao gồm vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong sinh hoạt, lao động và vệ sinh môi trường;

Không tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc không kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường; không triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục.

6. Thời hạn thẩm định Đề án vị trí việc làm tại ĐVSNCL tối đa là 40 ngày

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, tại Điều 7 Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

Văn bản đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm;

Đề án vị trí việc làm;

Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng đề án vị trí việc làm (nếu có).

Đặc biệt, trong thời hạn 40 ngày (đối với hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt lần đầu), 25 ngày (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm phải hoàn thành việc thẩm định để trình cấp có thẩm quyền. Trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định không đồng ý thì thông báo bằng văn bản cho đơn vị sự nghiệp công lập và nêu rõ lý do.

Chi tiết xem tại: Nghị định 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

7. Trình tự, thủ tục báo cáo hằng năm của cơ sở sử dụng năng lượng

Mới đây, Bộ Công thương ban hành Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm của cơ sở sử dụng năng lượng được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Cơ sở sử dụng năng lượng truy cập vào Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn, thực hiện nhập dữ liệu theo các bước và trình tự hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử và gửi báo cáo về Sở Công Thương;

Sau khi nhận được báo cáo, Sở Công Thương thực hiện việc xác minh dữ liệu trước khi phản hồi chính thức trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn tới cơ sở sử dụng năng lượng trong vòng 05 ngày làm việc;

Trường hợp cơ sở sử dụng năng lượng nhận được ý kiến của Sở Công Thương yêu cầu bổ sung, hiệu chỉnh thì phải thực hiện việc bổ sung, hiệu chỉnh, hoàn thiện báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trên Trang thông tin điện tử trong vòng 05 ngày làm việc.

Xem thêm tại: Thông tư 25/2020/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 13/11/2020.

8. Từ 15/11/2020, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ đối với sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 đạt loại giỏi như sau:

Học phí: Bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học;

Chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường: Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng.

Lưu ý: Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho khóa học theo năm học.

Nguồn: laocai.gov.vn
1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập