Báo cáo số 1048/BC-UBND ngày 01/10/2020 của UBND huyện về Kết quả triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển khu kinh tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Báo cáo số 1048/BC-UBND ngày 01/10/2020 của UBND huyện về Kết quả triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển khu kinh tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 xem tại đây Tải về

Biểu 01 kèm theo Tải về

Biểu 02 kềm theo Tải về

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập