Sáp nhập, chia tách trường tiểu học - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Trình tự thực hiện:
 
- Uỷ ban nhân dân cấp xã, (gọi chung là cấp xã) đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia, tách trường tiểu học theo quy định tại Điều 9 (QĐ số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007). Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, phòng GD&ĐT có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến UBND cấp huyện.
- Trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách trường đối với trường công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đối với trường tư thục theo quy định.
- Trường hợp chưa quyết định sáp nhập, chia, tách trường hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia, tách trường, UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng GD&ĐT biết rõ lý do và hướng giải quyết.
(Theo Điều 12 tại QĐ số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo).
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
01 bộ hồ sơ, gồm:
- Đề án sáp nhập, chia, tách trường;
- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách trường, và dự thảo Quyết định về sáp nhập, chia, tách trường,
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan
- Việc gửi hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, thẩm định, thẩm tra về thủ tục và hồ sơ, thời hạn giải quyết về sáp nhập, chia, tách trường tiểu học được thực hiện như đối với việc thành lập trường tiểu học.
Thời hạn giải quyết:
 
Trong vòng 50 ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức                                                                  
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan phối hợp : Sở GD&ĐT, phòng Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính             
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Quyết định sè 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngµy 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập