Quy trình Đăng ký dự tuyển công chức cấp xã - Phòng Nội vụ huyện Mường Khương

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- Đơn xin tuyển dụng công chức cấp xã (có mẫu).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh (công chứng).

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (công chứng).

- Sổ học tập, bảng điểm trong quá trình học tập. (công chứng)

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

x

5.3

Số lượng hồ sơ

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

Không quá 7  ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian nhận hồ sơ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyện Mường Khương

5.6

Lệ phí

- Mức 1: Dưới 100 thí sinh tham dự, thu 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

- Mức 2: Từ 100 thí sinh đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu 200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

- Mức 3: Từ 1000 thí sinh tham dự, thu 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

- Theo mục 5.2

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  

Giờ hành chính

BM01.QT01/TTHC  – Giấy biên nhận

B3

Chuyển hồ sơ cho chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

BM02.QT01/TTHC  – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Thẩm định hồ sơ:

-     Thẩm định chuyên môn

-     Thẩm định về pháp lý

-     Phối hợp các cơ quan liên

quan

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét lại

Chuyên viên Phòng

01 ngày

Công văn phúc đáp

(nếu cần)

B5

Báo cáo lãnh đạo phòng, tổ chức kiểm tra sát hạch về chuyên môn

Chuyên viên phòng

01 ngày

B6

Lập danh sách những người đạt yêu cầu trong đợt kiểm tra sát hạch báo cáo lãnh đạo phòng phê duyệt. Kiểm tra trình hội đồng xét tuyển công chức cấp xã của huyện.

Chuyên viên phòng

01 ngày

B7

Kiểm tra nội dung tờ trình  thẩm định và Dự thảo Quyết định

Nếu đồng ý trình Lãnh đạo UBND huyện  xem xét.

Nếu không đồng ý:  chuyển lại bước 8.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện

01 ngày

01 ngày

B8

Kiểm tra, xem xét nội dung tờ trình và Dự thảo Quyết định.

- Nếu đồng ý: Ký vào Quyết định và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đóng dấu để chuyển lại cho công dân

 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo UBND

01 ngày

B9

Tiếp nhận hồ sơ và vào sổ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

B10

Trả lại kết quả cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

B11

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, VP UBND cấp huyện

Giờ hành chính

BM03.QT01/TTHC  – Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

BM04.QT01/TTHC

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Lưu ý

·      Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM 03.01 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7

·      Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN

·      Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.8

Cơ sở pháp lý

- Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

- Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

- Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai.

1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập