Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan Kiểm lâm sở tại.

- Bước 2: Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi

Cơ quan Kiểm lâm sở tại cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

- Bước 3: Trả kết quả

Tổ chức cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan Kiểm lâm sở tại hoặc qua đường bưu điện.

2. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

- Qua bưu điện.

3. Hồ sơ

a) Hồ sơ gồm:

          Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thôngthường vì mục đích thương mại có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Số lượng: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấpthực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

- Tổ chức                                                        

7. Phí, lệ phí : Không

8. Mẫu đơn, tờ khai

Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (mẫu đề nghị đính kèm).

9. Kết quả thực hiện TTHC

- Kết quả: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mụcđích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp bổ sung giấy chứngnhận trại nuôi.

- Thời hiệu của giấy chứng nhận: Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày cấp.

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

Điều 8 Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

12. Địa chỉ liên hệ

          Tên: Đặng Minh Hậu

          Địa chỉ: Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm Lào Cai - Khối 9 Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

          Điện thoại: 02143.826.000

 


Phụ lục 06 : Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì Mục đích thương mại

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 20 /2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Kính gửi: …………………………………

1. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân đề nghị:

Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký:

Cấp mới 0; Cấp bổ sung 0; Khác 0 (nêu rõ) ….

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi:

Stt

Tên loài

Số lượng (cá thể)

Mục đích gây nuôi

Nguồn gốc

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Địa Điểm trại nuôi:

5. Mô tả trại nuôi:

6. Các tài liệu kèm theo:

- Hồ sơ nguồn gốc;

  

…….., ngày…….. tháng …… năm ....….

Tổ chức, cá nhân đề nghị

(ký ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1,782
  • Trong tuần: 10,723
  • Tất cả: 3,006,063
Đăng nhập