Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (HTX) - Phòng Tài chính kế hoạch huyện


 

 

Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.
- Địa điểm: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng HĐND& UBND thành phố Lào Cai .
- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2,4,6 (trừ ngày lễ, tết)
- Trình tự tiếp nhận hồ sơ:
+ Tiếp nhận Hồ sơ xin ĐKKD Hợp tác xã
+ Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
+ Cấp Giấy chứng nhận.
Bước 3: Xử lý hồ sơ.
- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi đăng ký chấm dứt hoạt động kinh doanh, chuyển trả kết quả cho bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Trả kết quả:
- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn Phòng HĐND& UBND thành phố Lào Cai .
- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2,4,6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
- Trình tự trả: Công dân trình phiếu hẹn; Công chức bộ phận tiếp nhận trả và kết quả trả kết quả giấy xác nhận đăng ký chấm dứt hoạt động kinh doanh.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
01 bộ hồ sơ gồm:
       -Đơn xin đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.( mẫu)
- Điều lệ HTX
- Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp HTX, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát
- Biên bản thông qua tại hội nghị thành lập HTX.
Thời hạn giải quyết:
 
15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cá nhân
- Tổ chức                                                                                                                                
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng tài chính kế hoạch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài chính kế hoạch.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy chứng nhận   ĐKKD               
 
Lệ phí:
 
Lệ phí 100.000đ. QĐ số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/8/2007 của UBND Tỉnh Lào Cai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Mẫu đơn xin ĐKKD HTX- 02 Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ kế hoạch- đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 87 của Chính phủ về giấy CNĐKKD HTX.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- Luật Hợp tác xã 2003
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 Về giấy chứng nhận ĐKKD Hợp tác xã
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ kế hoạch- đầu tư hướng dẫn thực hiện NĐ 87 của Chính phủ về giấy CNĐKKD HTX
- Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/8/2007 của UBND Tỉnh Lào Cai

 

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập