Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện

Trình tựthực hiện

a)Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơtại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện (chi nhánhVăn phòng đăng ký đấtđaicử cán bộ tiếp nhận hồ sơ).

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đấtđaiphát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đấtđaicó trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyềnthực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đấtđaitrao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cách thức thực hiện

Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng hoặc sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tạibộ phận “Một cửa” cấp huyện.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

Lệ phí

* Lệ phí địa chính:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân các phường thuộc thành phố: 100.000 đồng/ giấy;

Đối với Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/ giấy.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực khác: 50.000 đồng/ GCN.

Đối với Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: 12.500 đồng/ GCN.

Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không phải nộp lệ phí địa chính.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy định về hồ sơ địa chính;

-Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngquy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu Lệ phí địa chính trên địa bàn toàn tỉnh;

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 7,649
  • Tất cả: 2,489,070
Đăng nhập