Quy trình Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Phòng Tư pháp huyện Mường Khương

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Trình tự thực hiện

- Cá nhân có yêu cầu đến bộ phận một cửa của UBND huyện, thành phố (Phòng Tư pháp) viết giấy đề nghị cấp bản sao

- Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng hộ tịch đang lưu trữ tại phòng tư pháp ghi vào bản sao giấy tờ hộ tịch, trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố

- Trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Phòng Tư pháp)

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Gián tiếp qua hệ thống bưu chính: thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực

 

Thành phần, số lượng

hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Nộp:

+ Giấy đề nghị cấp bản sao

- Xuất trình:

+ Bản chính bản chính giấy tờ hộ tịch cần sao (nếu có)

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu gia đình để làm căn cứ xác định về cá nhân người đó.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Được giải quyết trong ngày; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

Kết quả thực hiện

Bản sao giấy tờ hộ tịch

Phí, lệ phí

3.000đ/01bản sao

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện

Sổ hộ tịch còn lưu trữ được

 

 

 

 

 

 

Căn cứ

pháp lý

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; Thông tư số 05/2012//TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010

- Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 1,327
  • Trong tuần: 2,736
  • Tất cả: 2,493,742
Đăng nhập