Quy trình Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài... Phòng Tư pháp huyện Mường Khương

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt

Trình tự thực hiện

- Cá nhân có yêu cầu đến bộ phận một cửa của UBND huyện, Thành phố (Phòng Tư pháp) yêu cầu chứng thực chữ ký

- Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp trình Trưởng phòng (Phó trưởng phòng) tư pháp huyện, thành phố

- Trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Phòng Tư pháp)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

 

 

 

 

Thành phần, số lượng

hồ sơ

1.Thành phần hồ sơ:

Xuất trình:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình, để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra

- Giấy tờ văn bản mà người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình ký vào đó

- Đối với trường hợp chứng thực chữ ký của người dịch yêu cầu:

+ Người dịch xuất trình văn bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn

giải quyết

Được giải quyết trong ngày; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Trong trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Phòng Tư pháp huyện, thành phố

Kết quả thực hiện

Chứng thực chữ ký

Lệ phí:

10.000đ/trường hợp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Người yêu cầu chứng thực chữ ký phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực;

- Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch;

 

 

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 02 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai. Về việc quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 7,430
  • Tất cả: 2,488,851
Đăng nhập