Những kết quả bước đầu từ Dự án chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Cao Sơn
  Trong những năm qua, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần giúp nhiều gia đình hội viên nông dân trên địa bàn huyện Mường Khương nói chung, xã Cao Sơn nói riêng có thêm vốn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Thông qua nguồn vốn này, nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế được triển khai trên địa bàn huyện mang lại hiệu quả kinh tế, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững ở địa phương.

  Ông Giàng Phứ, thôn Ngải Phóng Chồ là người có kinh nghiệm chăn nuôi trâu từ nhiều năm nay, tuy nhiên do dịch bệnh nên hoạt động chăn nuôi phải tạm dừng. Đến năm 2021, thông qua Hội nông dân xã, Ông Phứ được vay vốn 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư, tiếp tục phát triển mô hình nuôi trâu của gia đình.

     Qua hơn 2 năm triển khai Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh. Trên địa bàn xã Cao Sơn có tổng số 7 hộ gia đình được vay vốn từ nguồn quỹ này để đầu tư nuôi trâu sinh sản với mỗi hộ được vay vốn 30 triệu đồng. Để nguồn quỹ được sử dụng mục đích, đúng đối tượng và mang lại hiệu quả kinh tế, Hội Nông dân xã đã thực hiện nghiêm túc việc bình xét đối tượng cho vay. Đặc biệt, gắn cho vay với làm tốt việc hướng dẫn, lựa chọn các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình hội viên, địa phương. Tính đến nay toàn xã có tổng số 806 con trâu, nhà nuôi ít 1 – 2 con, những gia đình nuôi nhiều có tới hàng chục con trâu.

anh tin bai
anh tin bai

 Qua hơn 2 năm triển khai Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh. Trên địa bàn xã Cao Sơn có tổng số 7 hộ gia đình được vay vốn từ nguồn quỹ này để đầu tư nuôi trâu sinh sản với mỗi hộ được vay vốn 30 triệu đồng

    Có thể nói rằng, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tạo việc làm cho hội viên, nông dân trên địa bàn xã Cao Sơn. Nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững, vươn lên ổn định cuộc sống và có những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Kim Huệ
1 2 3 4 5 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập