Thông báo số 03/TB-TNMT ngày 19/5/2023 của Phong Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn nhà thầuTư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Dự án: Xác định ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Thông báo V/v lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Dự án: Xác định ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Tải về
1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập