Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương tổ chức hội nghị lần thứ 14
Chiều ngày 29/3/2023, Huyện uỷ Mường Khương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm; triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023; thảo luận thống nhất ban hành một số Nghị quyết, chương trình, báo cáo và một số nội dung khác. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Tỉnh Lào Cai. Phía huyện Mường Khương dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Giàng Quốc Hưng -Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Lê Ngọc Dương – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; tham dự Hội nghị còn có đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Hoàng Trường Minh - Ủy viên BTV huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện.

    anh tin bai

Quang cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ 14

anh tin bai

Đồng chí Giàng Quốc Hưng -Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị

    Trong quý I năm 2023, trên địa bàn huyện diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; sự ủng hộ, hợp tác của nhiều tổ chức, các huyện trong và ngoài tỉnh; sự tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện; Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng được quan tâm thực hiện; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm, đàn vật nuôi phát triển ổn định.Tổng đàn gia súc là 43.425 con. Thực hiện công tác tiêm phòng kỳ I/2023 tại 02/16 xã, thị trấn thực hiện được 1.815 liều, sản xuất vụ xuân đảm bảo khung thời vụ; tập trung sản xuất các cây trồng chủ lực và các cây trồng tiềm năng của địa phương. Tình hình tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương ổn định. Công tác phát triển thủy sản được quan tâm; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chủ động cải tạo ao, tu sửa bờ để chuẩn bị cho nuôi trồng thủy sản năm 2023. Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản toàn huyện là 90 ha. Bên cạnh đó huyện đã tổ chức thành công Chương trình phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 là 92.500 cây. Trồng rừng mới được trên 45 ha. Ngoài ra Huyện ủy đã ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển hàng hóa năm 2023; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển sản xuất đối với các cây trồng chủ lực, tiềm năng là cây chè, chuối, dứa, quýt, ớt, lúa Séng cù, quếvà phát triển kinh tế đồi rừng; đẩy mạnh xây dựng các trang trại, gia trại; tập trung phát triển đàn lợn đen bản địa. Số tiêu chí xây dựng NTM hoàn thành trong quý đạt 09/79 tiêu chí; nâng tổng số tiêu chí hoàn thành toàn huyện là 117 lượt tiêu chí. Công tác sắp xếp dân cư, phòng chống thiên tai, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tài chính, tín dụng, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được duy tu bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi, an toàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Tình hình chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Trong Quý I toàn huyện kết nạp 42 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển Đảng chính thức và làm thẻ Đảng cho 48 đảng viên dự bị.

anh tin bai
anh tin bai

Các Đại biểu tham dự hội nghị

    9 tháng còn lại của năm 2023 Huyện ủy Mường Khương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025; các nghị quyết, đề án, kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện; tiếp tục triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG; Nghị quyết số 10 -NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch giảm nghèo bền vững cho 05 xã nghèo trên địa bàn huyện.

    Sau khi nghi các báo cáo, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Trường Minh - Ủy viên BTV huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

anh tin bai

Đồng chí Tô Việt Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

anh tin bai

Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện phát biểu

anh tin bai

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phát biểu

anh tin bai

Lãnh đạo Phòng NN và PTNT huyện phát biểu

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Lãnh đạo các xã phát biểu ý kiến

    Tại Hội nghị các đại biểu cũng được quán triệt một số nội dung văn bản mới của Trung Ương: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Chỉ thị số 26-CT/HU ngày  ngày 27/2/2023 của Huyện ủy Mường Khương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới. Kế hoạch số 270-KH/HU ngày 13/3/2023 của Huyện ủy Mường Khương. Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 65 năm năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai, 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, Chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt theo tổ chức Đảng ở Chi bộ đông Đảng viên.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân - Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện thông qua một số nội dung văn bản mới

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy thông qua Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở

    Huyện ủy Mường Khương cũng đã phát động đợt thi đua chuyên đề hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Đồng chí Lê Ngọc Dương – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện phát động đợt thi đua chuyên đề hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Vũ Văn Cài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Tỉnh Lào Cai đã đánh giá cao sự đoàn kết trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Mường Khương. Huyện ủy đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 10, tổ chức các đợt tham quan, du lịch, thực địa các địa phương. Huyện đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm đồng chí nhấn mạnh: Các ý kiến đóng góp cho các dự thảo còn ít. Cần rà soát những chỉ tiêu đã đạt, những chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đẩy nhanh tiến độ rà soát cán bộ quy hoạch các cấp. Chú trọng công tác phòng chống dịch, thiên tai, công tác xây dựng Đảng …

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Cài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo hội nghị

    Tiếp đó Ban tổ chức Huyện ủy đã thông qua Quyết định thi đua khen thưởng của BCH Đảng bộ huyện cho 08 Chi, Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tặng Giấy khen của BCH Đảng bộ huyện cho  08 Chi, Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

    Cũng nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Lồ Chẩn Ngán - Nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương.

anh tin bai

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương tặng quà chia tay đồng chí Lồ Chẩn Ngán - Nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

anh tin bai

Đảng bộ xã Thanh Bình đồng chí Lồ Chẩn Ngán - Nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

Kim Huệ
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập