Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã năm 2023 (đợt 2)
 Từ ngày 25/9 đến 27/9/2023, Trung tâm chính trị huyện mở lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã năm 2023 (đợt 2)

 

    

anh tin bai

Giảng viên Trung tâm chính trị huyện lên lớp

anh tin bai

    Trong thời gian bồi dưỡng 192 đại biểu được tiếp thu về Chuyên đề: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã. Kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND. Kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đại biểu HĐND trong lĩnh vực ngân sách nhà nước cấp xã. Đại biểu HĐND trong lĩnh vực đầu tư công. Cập nhật kiến thức về tác phẩm: ‘‘Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh’’ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cập nhật kiến thức giáo dục đạo đức cách mạng. Chuyên đề: giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

anh tin bai

Đại biểu HĐND cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng

        Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đại biểu HĐND cấp xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực thực thi công vụ của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây cũng là dịp để các đại biểu có điều kiện trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của người đại biểu dân cử.

                                                                      

Mỹ Anh
1 2 3 4 5 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập