Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, Tổ Đại biểu HĐND huyện (Tổ số 5) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm tại xã Pha Long
Sáng ngày 15/6 tại Nhà văn hóa xã Pha Long, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai tại huyện Mường Khương gồm: Bà Ngụy Phí Kiều Vân -Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện. Bà Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và Tổ Đại biểu Số 5 HĐND huyện gồm Ông Đào Văn Lâm - Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã có buổi tiếp xức cử tri các xã khu vực Pha Long. Cùng dự buổi tiếp xúc cólãnh đạo một số phòng, ban, ngành ở huyện;cùng đông đảo cử tri các xã khu vực Pha Long.

     anh tin bai

Quang cảnh buổi tiếp xúc 

    Tại buổi tiếp xúc, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh thông báo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, huyện. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2023 của tỉnh Lào Cai, huyện Mường Khương. Thông báo với cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thường kỳ giữa năm HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND huyện khóa XVIII. Tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

anh tin bai

Bà Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông báo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND tỉnh

anh tin bai

Ông Đào Văn Lâm - Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy hông báo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND huyện

    Tại buổi tiếp xúc các cử tri xã Pha Long, Tả Ngài Chồ, Dìn Chin, Tả Gia Khâu đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện một số vấn đề như: Có chính sách hỗ trợ giống cây con ngắn ngày để bà con nhân dân đầu tư sản xuất, tu sửa, nâng cấp các tuyến đường nước mới, đường nội đồng, hệ thống kênh mương. Đẩy nhanh tiến độ đường tuần tra biên giới, Dự án 3.200, cấp bìa đất lâm nghiệp, tăng phụ cấp cho cán bộ tham gia công tác thôn bản ...

anh tin bai
    
anh tin bai
 
anh tin bai

Cử tri xã Pha Long, Tả Ngài Chồ, Dìn Chin, Tả Gia Khâu đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện 

    Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các ban, ngành có liên quan của huyện giải trình thỏa đáng. Những ý kiến, kiến nghị vượt quá thẩm quyền đã được đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, tiếp thu đầy đủ và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét giải quyết. 

anh tin bai

Bà Ngụy Phí Kiều Vân -Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kim Huệ
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập