HĐND huyện Mường Khương tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng Trạm y tế, xã Thị trấn đạt chuẩn bộ y tế quốc gia trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2023
Ngày 4/4, Thường trực HĐND huyện Mường Khương do đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng Trạm y tế, xã Thị trấn đạt chuẩn bộ y tế quốc gia trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2023 tại xã Bản Sen.
anh tin bai 

Đoàn giám sát thực tế tại Trạm y tế xã Bản Sen

    Tại buổi giám sát, Đoàn đã tiến hành kết quả thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng Trạm y tế Bản Sen. Theo đó trong những năm qua Trạm y tế xã đã cơ bản đảm bảo đủ số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 100% thôn đều có Nhân viên y tế thôn bản, Cộng tác viên dân số được đào tạo hoạt động. 100% Nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản được đào tạo theo đúng quy định. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác của Trạm cơ bản đáp ứng đủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; công tác y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được duy trì và triển khai tốt. Đồng thời hằng năm Trạm y tế xã có khả năng để thực hiện 70-80% các dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; bảo đảm thực hiện sơ cứu, cấp cứu thông thường theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trạm cũng duy trì tốt việc chăm sóc khu vườn thuốc nam, công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại cộng đồng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, truyền thông - Giáo dục sức khỏe, ứng dụng công nghệ thông tin …

anh tin bai

Quang cảnh buổi giám sát   

    Tại đây, đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND, Trạm y tế xã Bản Sen trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Đồng thời đề nghị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu về y tế, tham gia BHYT, việc thực hiện thông tư 33 và Quyết định 1300 ngày 9/3/2023 của Bộ y tế. Cán bộ y tế xã chủ động học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đảng ủy - UBND xã tiếp tục quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu y tế. 

Kim Huệ - Văn Phà
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập