Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 20/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10. Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Thào Thị Lan, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngụy Phí Kiều Vân, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

 Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, cho ý kiến và quyết định vào một số nội dung quan trọng về: Kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước huyện năm 2023; xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình kết quả thực hiện đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; xem xét báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện và các nội dung quan trọng khác…

Đồng chí Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương trình bày báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương về Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Trình bày báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương về Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại kỳ họp, đồng chí Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và toàn diện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành của tỉnh trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chỉ chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; phối hợp có hiệu quả của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện; sự đồng thuận, nhất trí cao trong tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, thành viên Ủy ban nhân dân huyện; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của huyện với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định.Các cấp, các ngành đã chủ động tích cực triển khai công việc, nhiệm vụ. Ban hành, triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Đề án của tỉnh, huyện. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, có hiệu quả: Diện tích một số cây trồng chủ yếu như ngô, lúa, dứa đạt 100% kế hoạch giao; Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng khá.Các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, chăm sóc cây trồng theo quy định. Giải ngân vốn đầu tư xaay dựng cơ bản được tích cực triển khai; Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì, đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ hiệu quả đem lại tác động tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác khám chữa bệnh được quan tâm chú trọng, đạt 114% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao được chỉ đạo tổ chức phù hợp, thích ứng linh hoạt trong công tác phòng dịch. Công tác an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đảm bảo hiệu quả.

Kỳ họp đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Trung, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Khương tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Trung, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Kỳ họp cũng đã dành thời gian để các vị đại biểu thảo luận, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến đánh giá kết quả thực hiện tình hình kinh tế, xã hội năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023 và các năm tiếp theo.

Bà Tráng Thị Sinh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Vũ Văn Kết, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện trình bày báo cáo thẩm tra của Ban đối với báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Bà La Thị Thu Hương, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện trình bày báo cáo thẩm tra của Ban đối với báo cáo tiếp thu, trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Mường Khương trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII
Ông Nguyễn Hoàng Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2022
Đồng chí Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương phát biểu tại Kỳ họp
Ông Nguyễn Hồng Hưng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện huyện trình bày tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toàn ngân sách năm 2023 huyện Mường Khương

Tại kỳ họp thứ 10 các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các báo cáo của các cơ quan tư pháp trình kỳ họp, đồng thời thông qua 7 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đây là văn bản pháp lý quan trọng phục vụ quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội địa phương năm 2023 và thời gian tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị: y ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban ngành, y ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đi mởi, sáng tạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 ở mức cao nhất mà kỳ họp đã thảo luận, thống nhất; Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời có giải pháp quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên địa bàn, tập trung thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới; tiếp tục quan tâm lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, quản lý đường biên, mốc giới; duy trì và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại. Đối với Thường trực Hi đồng nhân dân, các Ban Hi đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hi đồng nhân dân huyệntiếp tục đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Hi đồng huyện thông qua tại kỳ họp này; đồng thời có những nhận xét, đánh giá kiến nghị các cấp, các ngành chức năng phát huy mặt đạt được và khắc phục hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách tại địa phương qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mạnh Cường - Cao Chung, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Mường Khương(13)
1 2 3 4 5 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 5,853
  • Tất cả: 2,844,960
Đăng nhập