Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Mường Khương khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)
    Sáng ngày 8/6 HĐND huyện Mường Khương đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp được tổ chức nhằm giải quyết công việc phát sinh. Dự và chủ trì Kỳ họp có đồng chí Giàng Quốc Hưng- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Trường Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện.
anh tin bai

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Mường Khương khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)

anh tin bai

Đồng chí Giàng Quốc Hưng- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

          Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các Tờ trình của UBND huyện về: Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, điều chỉnh chủ trương đầu tư, Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện tại 4 Tờ trình trên.

anh tin bai

Đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp

anh tin bai

Các Đại biểu tham dự Kỳ họp

          Phát biểu tại Kỳ họp đồng chí Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nêu bật thêm một số nội dung trong việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, giảm nghèo bền vững, vấn đề giải phóng mặt bằng, thu hồi quỹ đất ...

anh tin bai

Đồng chí Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu và giải trình một số ý kiến tại Kỳ họp

anh tin bai
anh tin bai

Các Đại biểu phát biểu thảo luận

anh tin bai
anh tin bai

Các Đại biểu biểu quyết cao các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp 

          Kết luận kỳ họp, đồng chí Giàng Quốc Hưng- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các nội dung trong dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện.Ngay sau Kỳ họp đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện sớm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện bằng các Quyết định, giao danh mục, chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và các xã, Thị trấn để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2023. 

anh tin bai

Đồng chí Giàng Quốc Hưng- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Kỳ họp

 

 

Kim Huệ - Văn Phà
1 2 3 4 5 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập