Kỳ họp thứ mười chín (Kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện Mường Khương, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
  Ngày 19/12/2023, Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ mười chín (Kỳ họp thường lệ cuối năm). Dự kỳ họp về phía Tỉnh có đồng chí Ngụy Phí Kiều Vân - Trưởng Ban ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai. Huyện Mường Khương có đồng chí Giàng Quốc Hưng – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đồng chủ trì Kỳ họp; đồng chí Nguyễn Trọng Huân – Phó Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Trường Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBMTTQVN huyện; các Ban xây dựng Đảng; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể; lực lượng vũ trang cùng các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp.
anh tin bai

Quang cảnh Kỳ họp

anh tin bai

Đồng chí Giàng Quốc Hưng – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

    Tại kỳ họp thứ 19, các Đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với 19 người  giữ chức vụ do HĐND bầu. (Ảnh dưới)

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
 
anh tin bai
 
anh tin bai

Đồng chí Thào Thị Lan - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp

    Tiếp đó Kỳ họp đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kỉnh tế - xã hội năm 2024. Theo đó năm 2023 được sự quan tâm của Trung ương, chỉ đạo sát sao và toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành của tỉnh trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Sản xuất lương thực đảm bảo, diện tích, năng suất sản lượng đều đạt kế hoạch giao. Tổng Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 34.300 tấn. Chăn nuôi đại gia súc và gia cầm phát triển tương đối ổn định. Tổng đàn gia súc đạt trên 45 nghìn con. Công tác trồng, chăm sóc rừng được quan tâm, toàn huyện trồng rừng mới 363 ha; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,2%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Năm 2023, huyện cũng tích cực triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai; Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì, đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa cho Nhân dân. Công tác văn hóa, xã hội được quan tâm bảo tồn và phát huy; chất lượng dạy và học được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, không có dịch bệnh lớn xẩy ra; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Trường Minh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương trình bày báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương về Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

    Tại kỳ họp thứ 19 các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các báo cáo của các cơ quan tư pháp trình Kỳ họp, đồng thời thông qua 7 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đây là văn bản pháp lý quan trọng phục vụ quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội địa phương năm 2024 và thời gian tiếp theo. 

anh tin bai

Ông Nguyễn Hồng Hưng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện huyện trình bày tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toàn ngân sách năm 2024 huyện Mường Khương

anh tin bai

Ông Vũ Văn Kết, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện trình bày báo cáo thẩm tra của Ban đối với báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

anh tin bai

Bà La Thị Thu Hương, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện trình bày báo cáo thẩm tra của Ban đối với báo cáo tiếp thu, trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Mường Khương trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XVIII 

    Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị: Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 ở mức cao nhất mà kỳ họp đã thảo luận, thống nhất;  Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Hội đồng huyện thông qua tại kỳ họp này; đồng thời có những nhận xét, đánh giá kiến nghị các cấp, các ngành chức năng phát huy mặt đạt được và khắc phục hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách tại địa phương qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

anh tin bai

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện bế mạc Kỳ họp

Kim Huệ - Văn Phà
1 2 3 4 5 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập