Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029
    Ngày 21/5/2024, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tới dự, đại biểu tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Huyện Mường Khương có đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Trường Minh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; 169 đại biểu chính thức dự Đại hội.
anh tin bai
Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029
anh tin bai
Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội

    Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, đa dạng các phương thức hoạt động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện ngày một phát triển; phát huy dân chủ trong Nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Mặt trận tổ quốc luôn giữ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tuyên truyền, vận động giai cấp công nhân và Nhân dân huyện Mường Khương tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên địa bàn huyện.

    Trong 5 năm qua, Mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện đã vận động ủng hộ“Quỹ vì người nghèo” được trên 4 tỷ đồng và hỗ trợ làm mới 77 nhà Đại Đoàn kết, tổng trị giá trên 2,7 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, thiên tai, hỏa hoạn, các chốt kiểm soát phòng dịch...trên 375 triệu đồng. Vận động ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo” được 285 triệu đồng; kêu gọi và tiếp nhận các nguồn lực từ Mặt trận tổ quốc Trung ương, Mặt trận tổ quốc tỉnh, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ thoát nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ tết, tổng trị giá 3 tỷ đồng.Vận động cán bộ, Nhân dân ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do mưa bão được trên 677 triệu đồng; ủng hộ Đồng bằng sông Cửu Long bị sâm nhập mặn Được gần 67 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng, chống covid-19 được trên 771 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận tổ quốc các cấp đã phối hợp hòa giải 352 vụ việc.

    Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được chú trọng; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân Hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận tổ quốc huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chủ trì tổ chức 104 cuộc tiếp xúc cử tri, với 12.000 lượt cử tri tham dự, tiếp thu trên 1.000 ý kiến; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai thực hiện có hiệu quả.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội
anh tin bai
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội
anh tin bai
Ra mắt Ủy viên Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mương khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

    Tại Đại hội này đã thống nhất hiệp thương cử ra Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 59 Ủy viên là những đại biểu ưu tú xuất sắc trong các tổ chức thành viên, các dân tộc, tôn giáo thể hiện hình ảnh sinh động của khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trưc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. Ông Nguyễn Hoàng Chiến được Đại hội tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; bà Tẩn Thị Thanh tái cử chức danh Phó Chủ tịch; ông Lê Văn Hùng tái cử chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện khóa XXIV. Đại hội đã thống nhất cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 26 đại biểu.

anh tin bai
Đồng chí Dương Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu tại Đại hội
anh tin bai
Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương phát biểu tại Đại hội
anh tin bai
Lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại hội
anh tin bai
Lãnh đạo huyện Mường Khương tặng hoa chúc mừng Đại hội

    Đến dự và phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Huyện ủy Mường Khương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, những đóng góp của hệ thống Mặt trận trong huyện đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện nhà trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

anh tin bai
Lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai trao bằng khen của Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cho các tập thể, cá nhân
anh tin bai
Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương trao giấy khen của huyện cho các tập thể
anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Trọng Huân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương trao giấy khen của huyện cho các cá nhân

    Nhân dịp này đã có 3 tập thể, 6 cá nhân được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; 7 tập thể và 17 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện.

Mạnh Cường - Cao Chung
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập