Đảng bộ huyện Mường Khương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Giàng Quốc Hưng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Khương

Thực hiện thông điệp của tỉnh là “Đoàn kết - kỷ cương - thích ứng linh hoạt - phát triển toàn diện”, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt và khát vọng vươn lên, sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương đã giành được nhiều kết quả ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong tổng số 25 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra, có 9 mục tiêu đạt và vượt; 14 mục tiêu đạt trên 70%; 2 mục tiêu đạt dưới 50%.

mk1.png
Mường Khương hôm nay đã đổi thay tích cực.

Với quyết tâm sớm đưa nghị quyết của Đảng bộ huyện vào cuộc sống, trở thành động lực cho các phong trào thi đua trong hệ thống chính trị và mục tiêu đưa Mường Khương ra khỏi huyện nghèo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đã xây dựng chương trình hành động và ban hành 7 nghị quyết, 4 đề án, 1 kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách các xã, lĩnh vực, theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập trung huy động nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện. 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV để triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 35 cuộc làm việc với đảng ủy 16 xã, thị trấn, chi bộ cơ quan, đơn vị để hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Kết quả nổi bật đối với lĩnh vực phát triển kinh tế là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt khá (năm 2021 đạt 7%; năm 2022 đạt 6,8%; ước thực hiện năm 2023 đạt 7,02%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm nghiệp 41,48%; thương mại - du lịch - dịch vụ 36,22%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 22,30%. Nông nghiệp - nông thôn có sự chuyển biến mạnh mẽ. Huyện tiếp tục duy trì và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn gắn với hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, tăng 2.826 ha so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 26,51%, bằng 44,1% so với Nghị quyết Đại hội; ước đến hết năm 2023 đạt 28,7 triệu đồng, bằng 47,8% so với Nghị quyết Đại hội.

mk3.jpg
Vùng chè Mường Khương.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Mường Khương đã vượt qua hàng loạt khó khăn, sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Các sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết 10 đều có sự phát triển, bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tư duy “chuyển từ sản xuất nông nghiệp phục vụ an sinh sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa” đã hình thành rõ nét. Điểm nhấn quan trọng là Mường Khương đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất đối với các cây trồng chủ lực như chuối, dứa, chè, quế và cây trồng tiềm năng như quýt, lúa Séng cù, ớt; phát triển kinh tế đồi rừng, đẩy mạnh xây dựng các trang trại, gia trại và phát triển đàn lợn đen bản địa.

Một nét nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế là huyện tiếp tục mở rộng và phát triển chè tại các xã vùng cao. Đến tháng 6/2023, vùng chè của huyện đạt 4.941 ha (tăng 1.465 ha), vùng dứa 1.567 ha (tăng 792 ha), Séng cù 500 ha (tăng 200 ha), vùng quế 1.884 ha (tăng 405 ha), quýt 815 ha, ớt 200 ha, chuối 319 ha… Các sản phẩm chủ lực, tiềm năng được sản xuất theo hướng VietGAP…

mk4.jpg
Quả ngọt vùng biên.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của người dân và được huyện chỉ đạo triển khai đảm bảo thực chất. Toàn huyện có 5/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được triển khai gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 14 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Với quyết tâm thực hiện phương châm “hướng về cơ sở”, Huyện ủy ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để nâng cấp, cải tạo, làm mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã làm mới 40 công trình/77,7 km đường giao thông nông thôn, 5 công trình đường liên xã dài 51,04 km. 100% xã có đường giao thông được rải nhựa hoặc đổ bê tông đến trung tâm xã; 100% thôn, bản có đường tới trung tâm thôn với khoảng 100% thôn, bản có đường đi lại thuận tiện.

mk5.png
160 hộ dân của 2 xã Thanh Bình và Nậm Chảy đồng thuận hiến đất mở đường.

Công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy trình, việc kiểm tra, giám sát quản lý chất lượng công trình được thực hiện thường xuyên. Công tác tài chính, tín dụng, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục được huyện quan tâm đẩy mạnh. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều tăng (năm 2021 đạt 76,539 tỷ đồng, bằng 85% so với Nghị quyết Đại hội; năm 2022 đạt 81,102 tỷ đồng, bằng 91% so với Nghị quyết Đại hội; ước năm 2023 đạt 67,5 tỷ đồng, bằng 75% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội)…

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, mạng lưới trường, lớp phát triển nhanh ở tất cả các bậc học, ngành học. Cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư trang bị và xây dựng kiên cố đảm bảo các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập. Kết quả phổ cập được duy trì và giữ vững. Đã có 39/59 trường đạt chuẩn quốc gia, bằng 100% so với kế hoạch 2023, bằng 88,6% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Mường Khương rất quan tâm củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở, cơ sở vật chất, trang - thiết bị khám - chữa bệnh được đầu tư hiện đại; toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc. Mường Khương chú trọng xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng; tích cực chỉ đạo đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhìn chung, hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn được củng cố, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở không ngừng được chăm lo, bồi dưỡng toàn diện, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bước vào nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên các lĩnh vực, quan điểm của những người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền huyện là quyết tâm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với tinh thần nói ít, làm nhiều để tạo ra những sản phẩm, thành quả cuối cùng cụ thể vì Nhân dân, vì sự phát triển của huyện. Toàn đảng bộ và Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, giải pháp chiến lược, căn cơ và bền vững nhất là phát huy tối đa nội lực, đặc biệt nguồn lực nhân tố con người để tạo lợi thế, thu hút nguồn lực thúc đẩy sự phát triển.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, then chốt về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

mk6.png
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý nói chung và trong quán triệt, học tập nghị quyết, chuyên đề nói riêng với các hình thức phù hợp.

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết, đề án, kế hoạch đã ban hành trong Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các đề án, nghị quyết trọng tâm, các chỉ tiêu dự báo khó đạt.

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư gắn với thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, việc thực hiện quy chế làm việc và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch trọng điểm...

Với những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khát vọng phát triển, Đảng bộ, các cấp chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng và kỳ vọng hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra, đưa huyện Mường Khương ra khỏi huyện nghèo.

CTTĐT ST (Baolaocai.vn)
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập