Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chi bộ Tuyên giáo, TTCT - Dân vận tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2023
 Chiều ngày 30/11 Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chi bộ Tuyên giáo, TTCT - Dân vận tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng đội ngũ, cán bộ, Đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay" Quý IV năm 2023. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Xuân Dậu - Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện.

    anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Dậu - Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện phát biểu

      Tại buổi sinh hoạt đội ngũ cán bộ, Đảng viên đã được truyền đạt một số nội dung về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng, các quy định về nêu gương, quy định về những điều Đảng viên không được làm, chú trọng thực hiện các nội dung trên đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Các tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy tính sáng tạo các mô hình và thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay". Mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức dựa vào nội dung chuyên đề, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, liên hệ bản thân để xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Tiếp đó các Đảng viên cũng đã tập trung thảo luận nêu những mặt đã đạt được, và những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề suất một số giải pháp trong quá trình xây dựng đội ngũ, cán bộ, Đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kim Huệ - Văn Phà
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập