Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện của UBND huyện đối với đề án số 01 của Huyện ủy Mường Khương
   Chiều ngày 11/5/2023, Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện của UBND huyện đối với đề án số 01 ngày 05/01/2021 của Huyện ủy Mường Khương, về cơ cấu lại kinh tế nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020-2025”. Dự buổi là việc có Đồng chí Thào Thị Lan, Uỷ viên BTV Huyện uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Mường Khương; Đồng chí Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện.

     anh tin bai

Quang cảnh buổi làm việc

              Ngay sau khi Huyện uỷ ban hành Đề án số 01 về cơ cấu lại kinh tế nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020-2025. UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm và ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Đề án. Các mục tiêu của Đề án được cụ thể hoá vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Các xã, thị trấn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án để chỉ đạo phát triển sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới  và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục có sự chuyển biến tốt: Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 01 cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm được duy trì và phát triển góp phần nâng cao giá trị sản phẩm/ha đất canh tác (năm 2022 đạt 72,1 triệu đồng bằng 71,6% Mục tiêu đề án; tổng sản lượng lương thực năm 2022 đạt 123,09% Mục tiêu đề án; sản xuất chăn nuôi có nhiều chuyển biến theo hướng hàng hóa, phù hợp với điều kiện sinh thái để phát triển sản phẩm đặc thù; công tác phát triển rừng có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ che phủ rừng đạt 94,59% MTĐA; việc thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở chế biến nông sản đạt kết quả khả quan, trong 2 năm đã thu hút được 05 nhà đầu tư xây dựng; phát triển được 04 chuỗi giá trị đạt 100% MTĐA; chương trình xây dựng nông thôn mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo.  

anh tin bai

Đồng chí Thào Thị Lan, Uỷ viên BTV huyện uỷ - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

              Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như:  Do tác động tiêu cực của thời tiết, dịch bệnh COVID-19, giá nông sản giảm, giá vật tư tăng làm cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.  Một số xã, thị trấn chưa thật sự quyết tâm trong việc triển khai thực đề án. Các mô hình liên doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi chưa mang tính bền vững; Số tiêu chí nông thôn mới sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 giảm so với giai đoạn 2016-2020, nhiều tiêu chí chưa được duy trì so với yêu cầu của tiêu chí mới…Đây cũng là những nội dung được các đại biểu đánh giá và thảo luận tại buổi giám sát. Theo đó đồng chí Thào Thị Lan, Uỷ viên BTV huyện uỷ - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện cũng yêu cầu thời gian tới huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đề án tại các địa phương nhằm thực hiện tốt đề án của huyện, góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

Văn Phà
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,701
  • Trong tuần: 1,701
  • Tất cả: 2,696,267
Đăng nhập